Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Lain-lain, DREAM GARDEN RESORT LOT 39 JALAN ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH - RM4,000,000

274 times displayed

Tempat Lelongan: Kedah
Jenis Hartanah: Lain-lain
Keluasan: 0.9451 Hektar/ 2.3354 Ekar/ 101,729.56 Kaki Persegi
Daerah: Langkawi
Alamat / Lokasi: DREAM GARDEN RESORT, LOT 39, JALAN ULU MELAKA, 07000 LANGKAWI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM4,000,000
Bank: BAHRAIN-CLIENT'S ACCOUNT
Tarikh Lelong: 28-08-2018 Waktu: 11:00 AM

Nombor Rujukan: PRIVATE 2018-049
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Lain-lain, DREAM GARDEN RESORT LOT 39 JALAN ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH PictureLain-lain, DREAM GARDEN RESORT LOT 39 JALAN ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH PictureLain-lain, DREAM GARDEN RESORT LOT 39 JALAN ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH PicturePENGISYTIHARAN

JUALAN

MELALUI KAEDAH LELONGAN AWAM PERSENDIRIAN

HARTANAH

DUA (2) BIDANG TANAH PEMBANGUNAN YANG

DIBINA DI ATASNYA SEBUAH RESORT YANG DIKENALI SEBAGAI ‘DREAM GARDEN

RESORT’ iaitu LOT NO. 39 & 40, Seksyen

2, GM NO. 486 & 485, BANDAR PADANG LALANG, DAERAH LANGKAWI,

KEDAH DARUL AMAN.

(Alamat:

‘Dream Garden Resort’, Lot 39, Jalan Ulu Melaka, Bandar Padang Lalang,

07000

Langkawi, Kedah Darul Aman)


DI

ATAS ARAHAN PEMEGANG SURAT KUASA WAKIL (NO. 2635-17)

AKAN

MEJUAL SECARA:

LELONGAN

AWAM PERSENDIRIAN

PADA HARI SELASA, 28hb

OGOS, 2018, JAM 11.00 PAGI

BERTEMPAT DI DREAM

GARDEN RESORT, LOT 39, JALAN ULU MELAKA,

BANDAR PADANG

LALANG,

07000 LANGKAWI,

KEDAH DARUL AMAN

BUTIRAN HARTANAH:

1. LOT NO. 39NO. LOT : Lot 39, Seksyen 2

NO.

DOKUMEN HAKMILIK : GM 486

BANDAR : Bandar Padang Lalang

DAERAH : Langkawi

NEGERI : Kedah Darul Aman

PEGANGAN : Selama-lamanya

LUAS

TANAH BERDAFTAR : 0.5172 Hektar @ 55,670.86 Kaki Persegi

(1.2780 Ekar)

KAWASAN

SIMPANAN : Rizab Melayu

PEMILIK BERDAFTAR : Faridah Binti Yaacob

(I/C NO. : 640412-03-4708)

CUKAI TAHUNAN :

RM23.00

KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Pertanian

SYARAT NYATA : Lain -

Lain Jenis Tanaman

Syarat Khas:i. Tanah

yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah di tanam dengan cara lain jenis

tanaman. Walaubagaimanapun tanaman-tanaman lain kecuali tanaman getah, kelap

sawit dan kelapa boleh juga di tanam di atas tanah ini dengan syarat pemilik

tanah hendaklah memberitahu Pemungut Hasil Tanah terlebih dahulu akan

pertukaran jenis tanaman itu serta keluasan tanaman tersebut.ii. Pokok-pokok

getah, kelapa sawit atau kelapa tidak dibenarkan ditanam atau dibiarkan diatas

tanah ini.iii. Tidak

lebih daripada 1/10 bahagian daripada tanah ini boleh digunakan untuk bangunan

yang dibenarkan oleh Seksyen 115(4) Kanun Tanah Negara.

SEKATAN KEPENTINGAN : Tiada

BEBANAN :

Tiada

ENDORSAN : Tiada

2.

LOT NO.

40

NO. LOT : Lot No. 40, Seksyen 2

NO.

DOKUMEN HAKMILIK : GM 485

BANDAR : Bandar Padang Lalang

DAERAH : Langkawi

NEGERI : Kedah Darul Aman

PEGANGAN : Selama-lamanya

LUAS

TANAH BERDAFTAR : 0.4279 Hektar @ 46,058.70 Kaki Persegi (1.0574 Ekar)

KAWASAN

SIMPANAN : Rizab Melayu

PEMILIK BERDAFTAR : Faridah Binti Yaacob

(I/C

NO. : 640412-03-4708)

CUKAI TAHUNAN :

RM19.00.

KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Pertanian

SYARAT NYATA : Lain - Lain Jenis Tanaman

Syarat Khas:i. Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah

di tanam dengan cara lain jenis

tanaman. Walaubagaimanapun tanaman-tanaman lain kecuali tanaman getah, kelap

sawit dan kelapa boleh juga di tanam di atas tanah ini dengan syarat pemilik

tanah hendaklah memberitahu Pemungut Hasil Tanah terlebih dahulu akan

pertukaran jenis tanaman itu serta keluasan tanaman tersebut.ii. Pokok-pokok getah, kelapa sawit atau kelapa tidak

dibenarkan ditanam atau dibiarkan diatas tanah ini.iii. Tidak lebih daripada 1/10 bahagian daripada tanah

ini boleh digunakan untuk bangunan yang dibenarkan oleh Seksyen 115(4) Kanun

Tanah Negara.

SEKATAN KEPENTINGAN : Tiada

BEBANAN :

Tiada

ENDORSAN : Tiada

NOTA : Bakal

pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di
Pejabat

Tanah Langkawi dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong.

LOKASI DAN PERIHAL

HARTANAH :-

Hartanah lelongan

ini merupakan dua (2) bidang tanah pertanian berpotensi pembangunan yang kini

telah dibangunkan dengan sebuah “resort” yang dikenali sebagai Dream Garden

Resort. Hartanah berkenaan berada di hadapan

Jalan Ulu Melaka dan beralamat Lot 39, Jalan Ulu Melaka, Bandar Padang

Lalang, 07000 Langkawi, Kedah Darul Aman.

Hartanah Lelongan

mempunyai keluasan keseluruhan seluas 0.9451 Hektar atau 101,729.56 Kaki Persegi

(2.3354 Ekar). Resort berkenaan mempunyai 26 unit ‘chalet’, sebuah restoran,

sebuah Dewan Serbaguna, sebuah Pejabat dan lain-lain kemudahan resort yang

berkaitan.

Ianya boleh

dihubungi dari Bandar Kuah melalui Jalan Ayer Hangat pada jarak 15.0 km dan

kemudiannya belok ke kiri melalui Jalan Ulu Melaka pada jarak 2.0 km untuk

sampai ke hartanah lelongan.

Hartanah Lelongan ini

adalah ‘Tanah Pegangan’ Kekal dan

berada dalam ‘Kawasan Rizab Melayu’.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut

akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak RM4,000,000.00 (RINGGIT

MALAYSIA: EMPAT JUTA SAHAJA)
dan tertakluk juga kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang

berminat dikehendaki mendepositkan 10%

daripada Harga Rizab berjumlah RM400,000.00

(RINGGIT MALAYSIA: EMPAT RATUS RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Draf atas

nama Peguam yang dilantik oleh Pemegang Surat Kuasa Wakil No. 2635-17, iaitu BAHRAIN-Clients’s Account. Penawar yang

berminat dikehendaki melampirkan Bank Draf tersebut bersama Salinan Kad Pengenalan dan Salinan Sijil Lahir (untuk individu)

atau Resolusi Syarikat untuk

kebenaran bagi mengambil bahagian dalam lelongan serta Borang Pendaftaran Syarikat yang berkaitan (Borang 49 dan Memorandum & Artikel) dan dimasukkan sampul ke

dalam Peti Lelongan yang disediakan di premis lelongan sebelum jam 10.30 pagi pada hari lelongan.

Baki wang belian

hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Peguam, BAHRAIN-Clients’s Account dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan.

Untuk butir-butir

selanjutnya, sila berhubung dengan :-PELELONG

BERLESEN, IM GLOBAL PROPERTY CONSULTANTS SDN. BHD:Sr. CHE HAD DHALI,

BKM
atauNOR

HASIMAH ABD MANAPAlamat:No

1558, Tingkat 1,2 & 3,Jalan

Kota, 05000 Alor Setar,KEDAH DARUL AMANH/P : 019 - 441 6988 (Sr. Che

Had)012 - 455 0084 (Nor

Hasimah)Tel

No. : 04-735 5459 Fax No : 04-730 6209.Reference

No. : IMG/AUCT/LK-PRIVATE/2018-049-CHD-NAMAtau Peguam yang Dilantik:

TETUAN BAHRAINAdvocates &

SolicitorsNo.

14, Taman Jentayu,Jalan

Penarak, Kuah,07000

Langkawi,KEDAH DARUL AMANTel

No. : 04-966 0525Fax

No. : 04-966 0525Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Lain-lain, DREAM GARDEN RESORT LOT 39 JALAN ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate