Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Lain-lain, DREAM GARDEN RESORT LOT 39 JALAN ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH - RM4,000,000

269 times displayed

Tempat Lelongan: Kedah
Jenis Hartanah: Lain-lain
Keluasan: 0.9451 Hektar/ 2.3354 Ekar/ 101,729.56 Kaki Persegi
Daerah: Langkawi
Alamat / Lokasi: DREAM GARDEN RESORT, LOT 39, JALAN ULU MELAKA, 07000 LANGKAWI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM4,000,000
Bank: BAHRAIN-CLIENT'S ACCOUNT
Tarikh Lelong: 28-08-2018 Waktu: 11:00 AM

Nombor Rujukan: PRIVATE 2018-049
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Lain-lain, DREAM GARDEN RESORT LOT 39 JALAN ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH PictureLain-lain, DREAM GARDEN RESORT LOT 39 JALAN ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH PictureLain-lain, DREAM GARDEN RESORT LOT 39 JALAN ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH Picture


PENGISYTIHARAN
JUALANMELALUI KAEDAH LELONGAN AWAM PERSENDIRIAN

HARTANAH

DUA (2) BIDANG TANAH PEMBANGUNAN YANG
DIBINA DI ATASNYA SEBUAH RESORT YANG DIKENALI SEBAGAI ‘DREAM GARDEN
RESORT’ iaitu LOT NO. 39 & 40, Seksyen
2, GM NO. 486 & 485, BANDAR PADANG LALANG, DAERAH LANGKAWI,KEDAH DARUL AMAN.

(Alamat:
‘Dream Garden Resort’, Lot 39, Jalan Ulu Melaka, Bandar Padang Lalang,07000
Langkawi, Kedah Darul Aman)
DI
ATAS ARAHAN PEMEGANG SURAT KUASA WAKIL (NO. 2635-17)AKAN
MEJUAL SECARA:

LELONGAN
AWAM PERSENDIRIAN

PADA HARI SELASA, 28hb
OGOS, 2018, JAM 11.00 PAGIBERTEMPAT DI DREAM
GARDEN RESORT, LOT 39, JALAN ULU MELAKA,BANDAR PADANG
LALANG,07000 LANGKAWI,
KEDAH DARUL AMANBUTIRAN HARTANAH:

1. LOT NO. 39

NO. LOT : Lot 39, Seksyen 2NO.
DOKUMEN HAKMILIK : GM 486BANDAR : Bandar Padang LalangDAERAH : LangkawiNEGERI : Kedah Darul AmanPEGANGAN : Selama-lamanyaLUAS
TANAH BERDAFTAR : 0.5172 Hektar @ 55,670.86 Kaki Persegi
(1.2780 Ekar)KAWASAN
SIMPANAN : Rizab MelayuPEMILIK BERDAFTAR : Faridah Binti Yaacob(I/C NO. : 640412-03-4708)CUKAI TAHUNAN :
RM23.00KATEGORI KEGUNAAN TANAH : PertanianSYARAT NYATA : Lain -
Lain Jenis TanamanSyarat Khas:
i. Tanah
yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah di tanam dengan cara lain jenis
tanaman. Walaubagaimanapun tanaman-tanaman lain kecuali tanaman getah, kelap
sawit dan kelapa boleh juga di tanam di atas tanah ini dengan syarat pemilik
tanah hendaklah memberitahu Pemungut Hasil Tanah terlebih dahulu akan
pertukaran jenis tanaman itu serta keluasan tanaman tersebut.


ii. Pokok-pokok
getah, kelapa sawit atau kelapa tidak dibenarkan ditanam atau dibiarkan diatas
tanah ini.
iii. Tidak
lebih daripada 1/10 bahagian daripada tanah ini boleh digunakan untuk bangunan
yang dibenarkan oleh Seksyen 115(4) Kanun Tanah Negara.

SEKATAN KEPENTINGAN : TiadaBEBANAN :
TiadaENDORSAN : Tiada2.
LOT NO.
40NO. LOT : Lot No. 40, Seksyen 2NO.
DOKUMEN HAKMILIK : GM 485BANDAR : Bandar Padang LalangDAERAH : LangkawiNEGERI : Kedah Darul AmanPEGANGAN : Selama-lamanyaLUAS
TANAH BERDAFTAR : 0.4279 Hektar @ 46,058.70 Kaki Persegi (1.0574 Ekar)KAWASAN
SIMPANAN : Rizab MelayuPEMILIK BERDAFTAR : Faridah Binti Yaacob(I/C
NO. : 640412-03-4708)CUKAI TAHUNAN :
RM19.00.KATEGORI KEGUNAAN TANAH : PertanianSYARAT NYATA : Lain - Lain Jenis TanamanSyarat Khas:
i. Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah
di tanam dengan cara lain jenis
tanaman. Walaubagaimanapun tanaman-tanaman lain kecuali tanaman getah, kelap
sawit dan kelapa boleh juga di tanam di atas tanah ini dengan syarat pemilik
tanah hendaklah memberitahu Pemungut Hasil Tanah terlebih dahulu akan
pertukaran jenis tanaman itu serta keluasan tanaman tersebut.
ii. Pokok-pokok getah, kelapa sawit atau kelapa tidak
dibenarkan ditanam atau dibiarkan diatas tanah ini.
iii. Tidak lebih daripada 1/10 bahagian daripada tanah
ini boleh digunakan untuk bangunan yang dibenarkan oleh Seksyen 115(4) Kanun
Tanah Negara.SEKATAN KEPENTINGAN : TiadaBEBANAN :
TiadaENDORSAN : TiadaNOTA : Bakal
pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di
Pejabat
Tanah Langkawi dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong.LOKASI DAN PERIHAL
HARTANAH :-Hartanah lelongan
ini merupakan dua (2) bidang tanah pertanian berpotensi pembangunan yang kini
telah dibangunkan dengan sebuah “resort” yang dikenali sebagai Dream Garden
Resort. Hartanah berkenaan berada di hadapan
Jalan Ulu Melaka dan beralamat Lot 39, Jalan Ulu Melaka, Bandar Padang
Lalang, 07000 Langkawi, Kedah Darul Aman.

Hartanah Lelongan
mempunyai keluasan keseluruhan seluas 0.9451 Hektar atau 101,729.56 Kaki Persegi
(2.3354 Ekar). Resort berkenaan mempunyai 26 unit ‘chalet’, sebuah restoran,
sebuah Dewan Serbaguna, sebuah Pejabat dan lain-lain kemudahan resort yang
berkaitan.Ianya boleh
dihubungi dari Bandar Kuah melalui Jalan Ayer Hangat pada jarak 15.0 km dan
kemudiannya belok ke kiri melalui Jalan Ulu Melaka pada jarak 2.0 km untuk
sampai ke hartanah lelongan.

Hartanah Lelongan ini
adalah ‘Tanah Pegangan’ Kekal dan
berada dalam ‘Kawasan Rizab Melayu’.HARGA RIZAB :-Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak RM4,000,000.00 (RINGGIT
MALAYSIA: EMPAT JUTA SAHAJA)
dan tertakluk juga kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang
berminat dikehendaki mendepositkan 10%
daripada Harga Rizab berjumlah RM400,000.00
(RINGGIT MALAYSIA: EMPAT RATUS RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Draf atas
nama Peguam yang dilantik oleh Pemegang Surat Kuasa Wakil No. 2635-17, iaitu BAHRAIN-Clients’s Account. Penawar yang
berminat dikehendaki melampirkan Bank Draf tersebut bersama Salinan Kad Pengenalan dan Salinan Sijil Lahir (untuk individu)
atau Resolusi Syarikat untuk
kebenaran bagi mengambil bahagian dalam lelongan serta Borang Pendaftaran Syarikat yang berkaitan (Borang 49 dan Memorandum & Artikel) dan dimasukkan sampul ke
dalam Peti Lelongan yang disediakan di premis lelongan sebelum jam 10.30 pagi pada hari lelongan.Baki wang belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Peguam, BAHRAIN-Clients’s Account dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan.Untuk butir-butir
selanjutnya, sila berhubung dengan :-


PELELONG
BERLESEN, IM GLOBAL PROPERTY CONSULTANTS SDN. BHD:


Sr. CHE HAD DHALI,
BKM
atau


NOR
HASIMAH ABD MANAP


Alamat:


No
1558, Tingkat 1,2 & 3,


Jalan
Kota, 05000 Alor Setar,


KEDAH DARUL AMAN


H/P : 019 - 441 6988 (Sr. Che
Had)


012 - 455 0084 (Nor
Hasimah)


Tel
No. : 04-735 5459 Fax No : 04-730 6209.


Reference
No. : IMG/AUCT/LK-PRIVATE/2018-049-CHD-NAM
Atau Peguam yang Dilantik:TETUAN BAHRAIN


Advocates &
Solicitors


No.
14, Taman Jentayu,


Jalan
Penarak, Kuah,


07000
Langkawi,


KEDAH DARUL AMAN


Tel
No. : 04-966 0525


Fax
No. : 04-966 0525

Contact Che Had bin Dhali
" Lain-lain, DREAM GARDEN RESORT LOT 39 JALAN ULU MELAKA, LANGKAWI, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate