Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Lain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah - RM2,500

177 times displayed

Tempat Lelongan: Kedah
Jenis Hartanah: Lain-lain
Keluasan: 000
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: LELONGAN AWAM BARANGAN SITA , Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Tiada
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM2,500
Bank: MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI KEDAH (MPSPK)
Tarikh Lelong: 04-08-2019 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: 2019-039-SET SOFA (3,2,1) BERWARNA KOKO GELAP BERB
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Lain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA   Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah PictureLain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA   Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah PictureLain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA   Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah Picture


SYARAT-

SYARAT JUALAN LELONG

1.

Pembeli

yang berminat sebagai Pembida bagi barangan yang akan dilelong hendaklah

mendaftarkan Nama (bersama salinan Kad

Pengenalan
) kepada Pelelong Awam yang dilantik sebelum jam 10.00 pagi pada hari lelongan iaitu pada hari Ahad 04 Ogos 2019.2.

Pembida

hendaklah mendepositkan dalam bentuk

Wang
Tunai sebanyak 10% daripada Harga Rezab Barangan yang

hendak dibida sebaik sahaja mendaftarkan diri sebagai Pembida bagi lelongan

tersebut.3.

Semasa

prosiding pembidaan berjalan, pembida–pembida hendaklah menaikkan harga tidak

kurang daripada jumlah kenaikan minima

yang telah ditetapkan oleh Pegawai Bahagian Hasil (Seksyen Tunggakan) Jabatan

Kewangan, MPSPK
.4.

Selepas

jatuhnya tukul, Pembida yang berjaya hendaklah membayar secara Tunai / Kad Debit / Kad Kredit baki belian kepada

Bahagian Hasil (Seksyen Tunggakan), Jabatan Kewangan MPSPK sebelum jam 3 petang pada hari lelongan berkenaan.

Jika gagal, deposit akan dirampas dan barangan akan dilelong semula.5.

Pembida

yang berjaya hendaklah mengambil

barangan
yang telah berjaya dibeli dalam

tempoh 24 jam dari tarikh dan masa belian
atau selewat-lewatnya pada jam

3 petang hari berikutnya.6.

Barang-barang

yang dibeli adalah di bawah tanggungjawab pembeli selepas baki pembayaran

dijelaskan. Tiada jaminan ke atas barang yang telah dibeli.7.

Pegawai Bahagian Hasil

(Seksyen Tunggakan) Jabatan Kewangan, MPSPK
berhak menjual semula tanpa sebarang

notis kepada pembeli lain sekiranya baki wang belian tidak dibayar selepas tempoh

masa ditetapkan.8.

Sekiranya

terdapat apa-apa pertikaian mengenai sesuatu harga tawaran, barangan yang

menjadi pertikaian hendaklah dijual mengikut tawaran terakhir yang tidak

dipertikaikan dan keputusan Pegawai

Bahagian Hasil (Seksyen Tunggakan) Jabatan Kewangan, MPSPK
adalah muktamad.9.

Jika

berlaku apa-apa percanggahan, kenyataan yang salah atau kesilapan yang terdapat

dalam terjemahan bahasa-bahasa lain

mengenai butir-butir dan syarat-syarat dalam ini maka versi Bahasa Malaysia

hendaklah terpakai.10.

Pihak

Pegawai Bahagian Hasil (Seksyen

Tunggakan) Jabatan Kewangan, MPSPK
berkuasa menangguhkan pelelongan ini

ke tarikh lain mengikut budi bicara sebelum bermulanya pelelongan ini.

Untuk

mendapatkan butir-butir selanjutnya, sila hubungi Pegawai Bahagian Hasil (Seksyen Tunggakan) Jabatan Kewangan, Majlis

Perbandaran Sungai Petani Kedah Darul Aman,
beralamat Menara MPSPK, Jalan Patani, 08000 Sungai

Petani, Kedah No telefon
04-429

6605
atau kepada Pelelong Awam yang dilantik, Nor Hashimah Abd Manap dari IM

Global Property Consultants Sdn Bhd
di alamat No. 1558, Tingkat

1-3, Jalan Kota, 05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman, No. Telefon: 04-7355 459

/ 012-455 0084.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Lain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate