Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Lain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah - RM1,800

157 times displayed

Tempat Lelongan: Kedah
Jenis Hartanah: Lain-lain
Keluasan: 000
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: LELONGAN AWAM BARANGAN SITA , Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Tiada
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM1,800
Bank: MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI KEDAH (MPSPK)
Tarikh Lelong: 04-08-2019 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: 2019-039 -SET SOFA (3,2) BERWARNA BUNGA MERAH
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Lain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA   Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah PictureLain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA   Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah PictureLain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA   Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah Picture


SYARAT-SYARAT JUALAN LELONG

1.Pembeliyang berminat sebagai Pembida bagi barangan yang akan dilelong hendaklahmendaftarkan Nama (bersama salinan KadPengenalan
) kepada Pelelong Awam yang dilantik sebelum jam 10.00 pagi pada hari lelongan iaitu pada hari Ahad 04 Ogos 2019.

2.Pembidahendaklah mendepositkan dalam bentukWang
Tunai sebanyak 10% daripada Harga Rezab Barangan yanghendak dibida sebaik sahaja mendaftarkan diri sebagai Pembida bagi lelongantersebut.

3.Semasaprosiding pembidaan berjalan, pembida–pembida hendaklah menaikkan harga tidakkurang daripada jumlah kenaikan minimayang telah ditetapkan oleh Pegawai Bahagian Hasil (Seksyen Tunggakan) JabatanKewangan, MPSPK
.

4.Selepasjatuhnya tukul, Pembida yang berjaya hendaklah membayar secara Tunai / Kad Debit / Kad Kredit baki belian kepadaBahagian Hasil (Seksyen Tunggakan), Jabatan Kewangan MPSPK sebelum jam 3 petang pada hari lelongan berkenaan.Jika gagal, deposit akan dirampas dan barangan akan dilelong semula.

5.Pembidayang berjaya hendaklah mengambilbarangan
yang telah berjaya dibeli dalamtempoh 24 jam dari tarikh dan masa belian
atau selewat-lewatnya pada jam3 petang hari berikutnya.

6.Barang-barangyang dibeli adalah di bawah tanggungjawab pembeli selepas baki pembayarandijelaskan. Tiada jaminan ke atas barang yang telah dibeli.

7.Pegawai Bahagian Hasil(Seksyen Tunggakan) Jabatan Kewangan, MPSPK
berhak menjual semula tanpa sebarangnotis kepada pembeli lain sekiranya baki wang belian tidak dibayar selepas tempohmasa ditetapkan.

8.Sekiranyaterdapat apa-apa pertikaian mengenai sesuatu harga tawaran, barangan yangmenjadi pertikaian hendaklah dijual mengikut tawaran terakhir yang tidakdipertikaikan dan keputusan PegawaiBahagian Hasil (Seksyen Tunggakan) Jabatan Kewangan, MPSPK
adalah muktamad.

9.Jikaberlaku apa-apa percanggahan, kenyataan yang salah atau kesilapan yang terdapatdalam terjemahan bahasa-bahasa lainmengenai butir-butir dan syarat-syarat dalam ini maka versi Bahasa Malaysiahendaklah terpakai.

10.PihakPegawai Bahagian Hasil (SeksyenTunggakan) Jabatan Kewangan, MPSPK
berkuasa menangguhkan pelelongan inike tarikh lain mengikut budi bicara sebelum bermulanya pelelongan ini.

Untukmendapatkan butir-butir selanjutnya, sila hubungi Pegawai Bahagian Hasil (Seksyen Tunggakan) Jabatan Kewangan, MajlisPerbandaran Sungai Petani Kedah Darul Aman,
beralamat Menara MPSPK, Jalan Patani, 08000 SungaiPetani, Kedah No telefon
04-4296605
atau kepada Pelelong Awam yang dilantik, Nor Hashimah Abd Manap dari IMGlobal Property Consultants Sdn Bhd
di alamat No. 1558, Tingkat1-3, Jalan Kota, 05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman, No. Telefon: 04-7355 459/ 012-455 0084.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Lain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate