Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Lain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah - RM750

140 times displayed

Tempat Lelongan: Kedah
Jenis Hartanah: Lain-lain
Keluasan: 000
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: LELONGAN AWAM BARANGAN SITA , Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Tiada
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM750
Bank: MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI KEDAH (MPSPK)
Tarikh Lelong: 04-08-2019 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: 2019-039-TILAM SPINA HEALTH
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Lain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA   Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah PictureLain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA   Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah PictureLain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA   Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah Picture


SYARAT-
SYARAT JUALAN LELONG1.
Pembeli
yang berminat sebagai Pembida bagi barangan yang akan dilelong hendaklah
mendaftarkan Nama (bersama salinan Kad
Pengenalan
) kepada Pelelong Awam yang dilantik sebelum jam 10.00 pagi pada hari lelongan iaitu pada hari Ahad 04 Ogos 2019.


2.
Pembida
hendaklah mendepositkan dalam bentuk
Wang
Tunai sebanyak 10% daripada Harga Rezab Barangan yang
hendak dibida sebaik sahaja mendaftarkan diri sebagai Pembida bagi lelongan
tersebut.


3.
Semasa
prosiding pembidaan berjalan, pembida–pembida hendaklah menaikkan harga tidak
kurang daripada jumlah kenaikan minima
yang telah ditetapkan oleh Pegawai Bahagian Hasil (Seksyen Tunggakan) Jabatan
Kewangan, MPSPK
.


4.
Selepas
jatuhnya tukul, Pembida yang berjaya hendaklah membayar secara Tunai / Kad Debit / Kad Kredit baki belian kepada
Bahagian Hasil (Seksyen Tunggakan), Jabatan Kewangan MPSPK sebelum jam 3 petang pada hari lelongan berkenaan.
Jika gagal, deposit akan dirampas dan barangan akan dilelong semula.


5.
Pembida
yang berjaya hendaklah mengambil
barangan
yang telah berjaya dibeli dalam
tempoh 24 jam dari tarikh dan masa belian
atau selewat-lewatnya pada jam
3 petang hari berikutnya.


6.
Barang-barang
yang dibeli adalah di bawah tanggungjawab pembeli selepas baki pembayaran
dijelaskan. Tiada jaminan ke atas barang yang telah dibeli.


7.
Pegawai Bahagian Hasil
(Seksyen Tunggakan) Jabatan Kewangan, MPSPK
berhak menjual semula tanpa sebarang
notis kepada pembeli lain sekiranya baki wang belian tidak dibayar selepas tempoh
masa ditetapkan.


8.
Sekiranya
terdapat apa-apa pertikaian mengenai sesuatu harga tawaran, barangan yang
menjadi pertikaian hendaklah dijual mengikut tawaran terakhir yang tidak
dipertikaikan dan keputusan Pegawai
Bahagian Hasil (Seksyen Tunggakan) Jabatan Kewangan, MPSPK
adalah muktamad.


9.
Jika
berlaku apa-apa percanggahan, kenyataan yang salah atau kesilapan yang terdapat
dalam terjemahan bahasa-bahasa lain
mengenai butir-butir dan syarat-syarat dalam ini maka versi Bahasa Malaysia
hendaklah terpakai.


10.
Pihak
Pegawai Bahagian Hasil (Seksyen
Tunggakan) Jabatan Kewangan, MPSPK
berkuasa menangguhkan pelelongan ini
ke tarikh lain mengikut budi bicara sebelum bermulanya pelelongan ini.Untuk
mendapatkan butir-butir selanjutnya, sila hubungi Pegawai Bahagian Hasil (Seksyen Tunggakan) Jabatan Kewangan, Majlis
Perbandaran Sungai Petani Kedah Darul Aman,
beralamat Menara MPSPK, Jalan Patani, 08000 Sungai
Petani, Kedah No telefon
04-429
6605
atau kepada Pelelong Awam yang dilantik, Nor Hashimah Abd Manap dari IM
Global Property Consultants Sdn Bhd
di alamat No. 1558, Tingkat
1-3, Jalan Kota, 05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman, No. Telefon: 04-7355 459
/ 012-455 0084.Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Lain-lain, LELONGAN AWAM BARANGAN SITA Kompleks Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK), Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate