Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Apartment/Flat, B-3-16 RUMAH PANGSA TAMAN JATI, KULIM, KEDAH - RM15,000

1378 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Apartment/Flat
Keluasan: 57 meter persegi/ 614 kaki persegi
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: B-3-16, RUMAH PANGSA TAMAN JATI, 09000 KULIM, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM15,000
Bank: MALAYAN BANKING BERHAD
Tarikh Lelong: 14-02-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-3-2008
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Apartment/Flat, B-3-16  RUMAH PANGSA TAMAN JATI, KULIM, KEDAH PictureApartment/Flat, B-3-16  RUMAH PANGSA TAMAN JATI, KULIM, KEDAH PictureApartment/Flat, B-3-16  RUMAH PANGSA TAMAN JATI, KULIM, KEDAH Picture


Hartanah ini adalah

merupakan Rumah Pangsa Kos Rendah

(Tingkat 3) dengan 3 Bilik
yang dibina di atas tanah bersyarat ‘bangunan‘ untuk kediaman yang dikenali

sebagai No. Lot 7915, Geran 22000/M2/4/224, Mukim Kulim, Daerah Kulim, Negeri Kedah Darul Aman dan mempunyai Keluasan

Lantai
57 Meter Persegi /614

Kaki Persegi
. Hartanah ini terletak di dalam kawasan perumahan yang dikenali sebagai Rumah Pangsa Taman Jati yang beralamat di No. B-3-16, Rumah Pangsa Taman Jati, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman. Ianya

adalah merupakan tanah di bawah pegangan Selama-lamanya

dan berada di
Luar Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut

akan dijual tertakluk

kepada satu harga

rizab iaitu sebanyak

RM15,000.00

(RINGGIT

MALAYSIA
: LIMA BELAS RIBU SAHAJA)

dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat

hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM1,500.00 (Ringgit Malaysia : SATU

RIBU LIMA RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama MALAYAN BANKING BERHAD disertakan

sesalinan kad pengenalan penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran

4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No.

Fail :
38-3-2008 di bahagian atas sebelah kiri sampul surat

berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI

LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada

hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya

kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Apartment/Flat, B-3-16 RUMAH PANGSA TAMAN JATI, KULIM, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate