Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Bungalow 1 Tingkat, No. 40 Jalan Sungai Jagong 3 Taman Sungai Jagong, Sungai Petani, Kedah - RM171,000

1027 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Bungalow 1 Tingkat
Keluasan: 617 meter persegi / 6,641 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 40, Jalan Sungai Jagong 3, Taman Sungai Jagong, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM171,000
Bank: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 28-06-2021 Waktu: 09:00 AM

Nombor Rujukan: 38-584-11/2015
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Bungalow 1 Tingkat, No. 40 Jalan Sungai Jagong 3 Taman Sungai Jagong, Sungai Petani, Kedah PictureBungalow 1 Tingkat, No. 40 Jalan Sungai Jagong 3 Taman Sungai Jagong, Sungai Petani, Kedah PictureBungalow 1 Tingkat, No. 40 Jalan Sungai Jagong 3 Taman Sungai Jagong, Sungai Petani, Kedah Picture
Hartanah
Lelongan ini adalah merupakan Rumah
Sesebuah Satu Tingkat (Terbiar dan Tidak Diduduki),
terletak di Taman Sungai Jagong, dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai Lot 27420
(dahulunya dikenali sebagai PT 48733), GM 10451 (dahulunya dikenali sebagai H.S.(M)
40/96), Bandar Sungai Petani, Daerah
Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 617 Meter Persegi (6,641 Kaki Persegi) dan mempunyai Keluasan Lantai Kasar Bangunan lebih kurang 106.33
Meter Persegi (1,144.50 Kaki Persegi)
. Hartanah Lelongan ini beralamat No.
40, Jalan Sungai Jagong 3, Taman Sungai Jagong, 08000 Sungai Petani, Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Hartanah di bawah Pegangan Selama-lamanya dan merupakan Lot
Untuk Orang Melayu.


HARGA
RIZAB
:RM171,000.00(RINGGIT
MALAYSIA : SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU SAHAJA)Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada Satu
Harga Rizab
iaitu sebanyak
RM171,000.00 (Ringgit Malaysia : SERATUS TUJUH
PULUH SATU RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga
rizab iaitu RM17,100.00 (Ringgit Malaysia
: TUJUH BELAS RIBU SERATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD disertakan sesalinan kad pengenalan
penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat
serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul
surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail : 38-584-11/2015 di bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum
jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang
Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari
dari tarikh jualan.Contact Che Had bin Dhali
" Bungalow 1 Tingkat, No. 40 Jalan Sungai Jagong 3 Taman Sungai Jagong, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate