Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Bungalow 2 Tingkat, No. 157 Persiaran Utama 1/22 Kulim Utama, Kulim Hi-Tech Park, Kulim, Kedah - RM405,000

508 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Bungalow 2 Tingkat
Keluasan: 334 meter persegi/ 3,595 kaki persegi
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: No. 157, Persiaran Utama 1/22, Kulim Utama, Kulim Hi-Tech Park, 09000 Kulim, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM405,000
Bank: PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 15-04-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-541-08/2018
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Bungalow 2 Tingkat, No. 157 Persiaran Utama 1/22 Kulim Utama, Kulim Hi-Tech Park, Kulim, Kedah PictureBungalow 2 Tingkat, No. 157 Persiaran Utama 1/22 Kulim Utama, Kulim Hi-Tech Park, Kulim, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Rumah Sesebuah Dua Tingkat yang terletak dalam Kawasan Kulim Utama yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai PT 9449, H.S.(D) : 55226, Bandar Kulim, Daerah
Kulim
, Negeri Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai Keluasan Tanah lebih kurang 334 meter persegi (3,595 kaki persegi) dan
mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih
kurang 266.35
Meter Persegi (2,867 Kaki Persegi)
. Hartanah
Lelongan ini beralamat No. 157, Persiaran Utama 1/22, Kulim Utama, Kulim
Hi-Tech Park, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya. Ianya diperuntukkan
Untuk Orang Melayu sahaja.

HARGA RIZAB :RM405,000.00(RINGGIT MALAYSIA : EMPAT RATUS LIMA RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut akan
dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM405,000.00 (Ringgit Malaysia : EMPAT RATUS LIMA RIBU
SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan.
Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM40,500.00 (Ringgit Malaysia : EMPAT PULUH
RIBU LIMA RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama PUBLIC
ISLAMIC BANK BERHAD
disertakan sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @
Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk
pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci
dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-541-08/2018 di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah
sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki
Wang Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif
dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120)
hari
dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Bungalow 2 Tingkat, No. 157 Persiaran Utama 1/22 Kulim Utama, Kulim Hi-Tech Park, Kulim, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate