65 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Bungalow 2 Tingkat
Keluasan: 600sq. metres
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 20, Lengkungan Loft Garden, The Lof Garden,, Kulim HI-TECH Prk, 09000 Kulim, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM387,000
Bank: Cimb Bank Berhad
Tarikh Lelong: 17-10-2018 Waktu: 09:00 AM

Nombor Rujukan: KA-38-258-05/2018
Contact name: Tanasegaran
Telefon: 0164276601

Bungalow 2 Tingkat, No. 20 Lengkungan Loft Garden, The Lof Garden, Kulim HI-TECH Prk, Kulim, Kedah Picture


BUTIR-BUTIR HAKMILIK


No. Hakmilik : GRN 206222 (dahulunya H.S.(D) 62994)


No. Lot : 5581 , Section 39 (dahulunya P.T. 2298)


Mukim/Daerah/ Negeri : Bandar Kulim/ Daerah Kulim / Negeri Kedah Darul Aman


Keluasan Tanah : 600sq. metres

Kategori Kegunaan Tanah : “Bangunan”


Cukai Tahunan : RM 210.00


Pemilik Berdaftar : KIU LIN SING (No. K/P: 680530-13-5378)


Bebanan : Dicagarkan kepada CIMB BANK BERHAD, melalui Presentation No. 24418/2010, didaftar pada 26 December 2010.


Syarat-Syarat Nyata : Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini
hendaklah digunakan sebagai Tapak Rumah Sesebuah sahaja.

Alamat Hartanah : No. 20, Lengkungan Loft Garden, The Loft Garden, Kulim HI-TECH Park, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman. Kawasan Rizab : Tiada


LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Hartanahtersebut terletak di Kulim Prima, Kulim Hi-Tech Park, Kulim, Kedah Darul Aman. Hartanah tersebut terletak 5.3 kilometer dari Bandar kulim dan Kilang Lama Melalui Jalan Tunku Puta, Jalan Sultanah Bahiyah, Jalan Mahang, Kulim Prima and The Hill Park Jalan Utama dan Lengkungan Kulim Prima . Alamat Hartanah No. 20, Lengkungan Loft Garden, The Loft Garden, Kulim HI-TECH Park, 09000 Kulim, Kedah


HARGA RIZAB


Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 387,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : (TIGA RATUS LAPAN PULUH TUJUH RIBU SAHAJA) dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di atas nama Plaintif sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.


No. Telefon : 016-5535447

Contact Tanasegaran
" Bungalow 2 Tingkat, No. 20 Lengkungan Loft Garden, The Lof Garden, Kulim HI-TECH Prk, Kulim, Kedah "

Phone: 0164276601

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate