Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Kilang, A-113 JALAN 2A-1 KAWASAN PERUSAHAAN MIEL SUNGAI LALANG, SUNGAI PETANI, KEDAH - RM750,000

171 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Kilang
Keluasan: 1,161.288 METER PERSEGI/ 12,500 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: A-113, JALAN 2A-1, KAWASAN PERUSAHAAN MIEL SUNGAI LALANG, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM750,000
Bank: OCBC AL-AMIN BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 11-11-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-583-07/2019
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Kilang, A-113 JALAN 2A-1 KAWASAN PERUSAHAAN MIEL SUNGAI LALANG, SUNGAI PETANI, KEDAH PictureKilang, A-113 JALAN 2A-1 KAWASAN PERUSAHAAN MIEL SUNGAI LALANG, SUNGAI PETANI, KEDAH PictureKilang, A-113 JALAN 2A-1 KAWASAN PERUSAHAAN MIEL SUNGAI LALANG, SUNGAI PETANI, KEDAH Picture


Hartanah Lelongan ini


adalah merupakan Sebuah Kilang Berkembar


Perindustrian Ringan Satu Setengah Tingkat Reka Bentuk Pemaju,
terletak dalam Kawasan Perusahaan MIEL Sungai Lalang dibina di atas tanah bersyarat ‘Perindustrian' yang dikenali sebagai PT 19524, HSD 85871, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul


Aman.
Hartanah


ini mempunyai Keluasan


Tanah
lebih kurang 1,161.288 Meter Persegi (12,500 Kaki


Persegi)
dan mempunyai Keluasan


Lantai Kasar Bangunan
lebih


kurang 589.636 Meter Persegi (6,347 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan


ini beralamat No. A-113, Jalan 2A-1, Kawasan Perusahaan MIEL


Sungai Lalang, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah


merupakan Pegangan Selama-lamanya dan


berada di Kawasan Luar Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM750,000.00(RINGGIT MALAYSIA : TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU


SAHAJA)

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu


Harga Rizab
iaitu sebanyak


RM750,000.00 (Ringgit Malaysia : TUJUH RATUS LIMA


PULUH RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang


dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga


rizab iaitu RM75,000.00 (Ringgit


Malaysia : TUJUH PULUH LIMA RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas


nama OCBC AL-AMIN BANK BERHAD disertakan


sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49,


Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli


Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan


mencatatkan No. Fail : KA-38-583-07/2019 di


bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang


disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh


penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan.Contact Che Had bin Dhali
" Kilang, A-113 JALAN 2A-1 KAWASAN PERUSAHAAN MIEL SUNGAI LALANG, SUNGAI PETANI, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate