Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Kilang, NO. 57B JALAN PERUSAHAAN KAWASAN PERUSAHAAN KULIM, - RM8,700,000

921 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Kilang
Keluasan: 24,576 METER PERSEGI / 264,533.97 KAKI PERSEGI
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: NO. 57B, JALAN PERUSAHAAN , KAWASAN PERUSAHAAN KULIM, 09000
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM8,700,000
Bank: BANGKOK BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 15-08-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: KA-38-296-06/2018
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Kilang, NO. 57B JALAN PERUSAHAAN  KAWASAN PERUSAHAAN KULIM,  PictureKilang, NO. 57B JALAN PERUSAHAAN  KAWASAN PERUSAHAAN KULIM,  PictureKilang, NO. 57B JALAN PERUSAHAAN  KAWASAN PERUSAHAAN KULIM,  Picture


BUTIR-BUTIR

HAKMILIK

NO. HAKMILIK : H.S.(D)

16050

NO. LOT : PT

7099 (Lot Baru – Lot 1262, Seksyen 38)

MUKIM/DAERAH/NEGERI : Bandar Kulim/ Daerah Kulim/ Negeri Kedah

PEGANGAN : a) Pajakan 99 Tahun berakhir pada 01 Disember, 2103

(Berbaki 85 Tahun) – Dipegang oleh PERBADANAN

KEMAJUAN NEGERI KEDAHb) Pajakan 60 Tahun berakhir

pada 17 Ogos, 2050 –Dipegang oleh MACRO JEWEL SDN.

BHD
.(No. Sykt : 645852-W)

KAWASAN RIZAB : -

KELUASAN TANAH :

24,576

Meter Persegi (264,533.97 Kaki Persegi)

CUKAI TAHUNAN : RM19,661.00

PEMAJAK BERDAFTAR : PERBADANAN

KEMAJUAN NEGERI KEDAH

PEMAJAK KECIL BERDAFTAR : MACRO

JEWEL SDN. BHD.
(No. Sykt : 645852-W)

KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Perindustrian

SYARAT

NYATA : Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini

hendaklahdigunakan bagi maksud Tapak Perusahaan sahaja

SEKATAN KEPENTINGAN : Tiada

BEBANAN : Digadaikan

sebanyak tiga (3) kali kepada BANGKOK

BANK BERHAD :

i)

No Perserahan 19671/2005, Bertarikh 21/09/2005

ii)

No. Perserahan 14066/2012, Bertarikh 26/07/2012

iii)

No. Perserahan 6635/2015, Bertarikh 09/04/2015

ENDOSAN : i)

Pajakan seluruh Tanah kepada MACRO JEWEL SDN.

BHD., No. Sykt : 645852-W) bagi tempoh masa

selama 60

tahun

ii) Kelulusan Pengurangan / Pindaan Cukai

NOTA :Bakal

pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di

Pejabat Tanah dan memeriksa semua

tanggungan, bebanan serta mengenal pasti

dengan tepat hartanah tersebut sebelum

jualan lelong dijalankan.

LOKASI

DAN PERIHAL HARTANAH :-

Hartanah Lelongan

ini adalah merupakan Sebuah Kilang

Sesebuah (Detached Factory)
yang

terletak dalam Kawasan Perusahaan Kulim yang

dibina di atas tanah bersyarat ‘Perindustrian'

yang dikenali sebagai PT 7099

(Lot Baru, Lot 1262, Seksyen 38), HSD 16050, Bandar Kulim, Daerah Kulim, Negeri

Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai Keluasan Tanah lebih kurang 24,576

Meter Persegi @ 264,533.97 Kaki Persegi
dan mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih

kurang 7,881 Meter Persegi @ 84,830.41

Kaki Persegi.
Hartanah Lelongan ini beralamat No. 57B, Jalan Perusahaan, Kawasan Perusahaan Kulim, 09000 Kulim, Kedah

Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Tanah Berkepentingan Pajakan selama 60 Tahun akan berakhir pada 17

Ogos, 2050. Ianya terletak di Luar Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :

RM8,700,000.00

(RINGGIT MALAYSIA : LAPAN JUTA TUJUH RATUS RIBU

SAHAJA)

Hartanah tersebut

akan dijual tertakluk kepada

Satu Harga Rizab

iaitu sebanyak RM8,700,000.00 (Ringgit Malaysia : LAPAN JUTA TUJUH RATUS

RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan.

Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM870,000.00 (Ringgit Malaysia : LAPAN

RATUS TUJUH PULUH RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama BANGKOK BANK

BERHAD
disertakan sesalinan kad pengenalan

penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat

serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul

surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-296-06/2018

di bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang

disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh

penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan.Contact Che Had bin Dhali
" Kilang, NO. 57B JALAN PERUSAHAAN KAWASAN PERUSAHAAN KULIM, "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate