Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Rumah Kedai, A-3 LORONG 11/1 TAMAN BANDAR BARU, SUNGAI PETANI, KEDAH - RM342,000

60 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Rumah Kedai
Keluasan: 121 METER PERSEGI / 1302 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: A-3, LORONG 11/1, TAMAN BANDAR BARU, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM342,000
Bank: PUBLIC BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 29-10-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-164-02/2019
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Rumah Kedai, A-3 LORONG 11/1 TAMAN BANDAR BARU, SUNGAI PETANI, KEDAH PictureRumah Kedai, A-3 LORONG 11/1 TAMAN BANDAR BARU, SUNGAI PETANI, KEDAH PictureRumah Kedai, A-3 LORONG 11/1 TAMAN BANDAR BARU, SUNGAI PETANI, KEDAH Picture


Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah Kedai Teres 3 Tingkat (Lot Tengah) yang terletak dalam Kawasan Taman Bandar Baru yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai GRN 117942, Lot 3 Seksyen 62, Bandar
Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman
. Hartanah ini mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 121
meter persegi (1,302 kaki persegi)
dan mempunyai keluasan Lantai
Kasar Bangunan lebih kurang 362 Meter persegi
(3,900 kaki persegi).
Hartanah
Lelongan ini beralamat A-3, Lorong 11/1,
Taman Bandar Baru, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya.

HARGA RIZAB :RM342,000.00(RINGGIT MALAYSIA : TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut akan
dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM342,000.00 (Ringgit Malaysia : TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SAHAJA) dan
kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat
hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM34,200.00 (Ringgit Malaysia : TIGA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama
PUBLIC BANK BERHAD disertakan sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang
24, Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah &
Pendaftaran Syarikat (SSM) (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul
surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-164-02/2019 di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh
penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Rumah Kedai, A-3 LORONG 11/1 TAMAN BANDAR BARU, SUNGAI PETANI, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate