Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Rumah Kedai, No. 666 Lorong Senangin 1/4 Taman Senangin, Kulim, Kedah - RM180,000

374 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Rumah Kedai
Keluasan: 194 meter persegi / 2,088 kaki persegi
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: No. 666, Lorong Senangin 1/4, Taman Senangin, 09000 Kulim, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Bukan Melayu
Harga Rizab: RM180,000
Bank: AmBank (M) Berhad
Tarikh Lelong: 26-09-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-124-2000
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Rumah Kedai, No. 666 Lorong Senangin 1/4 Taman Senangin, Kulim, Kedah PictureRumah Kedai, No. 666 Lorong Senangin 1/4 Taman Senangin, Kulim, Kedah PictureRumah Kedai, No. 666 Lorong Senangin 1/4 Taman Senangin, Kulim, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah Kedai Dua Tingkat (Lot Tengah) yang terletak dalam Kawasan Taman Senangin yang dibina di
atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang
dikenali sebagai Lot 1654 (dahulunya dikenali sebagai PT 373), GRN
42996 (dahulunya dikenali sebagai HSD 233/92)
, Mukim
Padang China
,
Daerah
Kulim
, Negeri Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai Keluasan Tanah lebih kurang 194 meter persegi (2,088 kaki persegi) dan
mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih
kurang 344.2 Meter Persegi (3,705 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan ini beralamat No. 666, Lorong Senangin 1/4, Taman
Senangin, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan
Pegangan Selama-lamanya. Ianya terletak di Luar Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM180,000.00(RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS LAPAN PULUH RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut akan
dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM180,000.00 (Ringgit Malaysia : SATU RATUS LAPAN
RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga
rizab iaitu RM18,000.00 (Ringgit
Malaysia : LAPAN BELAS RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama AmBank (M) Berhad disertakan sesalinan kad
pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel
Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam
sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail : 38-124-2000 di bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh
penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan.Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Rumah Kedai, No. 666 Lorong Senangin 1/4 Taman Senangin, Kulim, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate