Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Semi-D 1 Tingkat, 527 Jalan SP Heights 16 SP Heights, Sungai Petani, Kedah - RM105,000

440 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Semi-D 1 Tingkat
Keluasan: 245 meter persegi / 2,640 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: 527, Jalan SP Heights 16, SP Heights, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM105,000
Bank: CIMB BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 23-04-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-751-12/2017
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Semi-D 1 Tingkat, 527 Jalan SP Heights 16 SP Heights, Sungai Petani, Kedah PictureSemi-D 1 Tingkat, 527 Jalan SP Heights 16 SP Heights, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Berkembar Satu
Tingkat
yang dibina di atas tanah bersyarat ‘bangunan‘ untuk kediaman yang dikenali sebagai Lot
No. 3611, GRN 188819 (dahulunya dikenali sebagai HS(D) 108559, Bandar Amanjaya,
Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih kurang 245
Meter Persegi/ 2,640 Kaki Persegi
. Hartanah ini terletak di dalam kawasan perumahan yang
dikenali sebagai SP Heights yang beralamat di No. 527, Jalan SP Heights 16, SP Heights, 08000 Sungai Petani, Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan tanah pegangan Selama-lamanya.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk
kepada satu harga
rizab iaitu sebanyak
RM105,000.00(RINGGIT
MALAYSIA
: SERATUS LIMA RIBU SAHAJA)
dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat
hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM10,500.00 (Ringgit Malaysia : SEPULUH RIBU LIMA RATUS SAHAJA) dalam
bentuk Bank Deraf di atas nama CIMB BANK
BERHAD
disertakan sesalinan kad pengenalan
penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : KA-38-751-12/2017 di bahagian atas sebelah kiri
sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke
dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang
berjaya kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh
jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Semi-D 1 Tingkat, 527 Jalan SP Heights 16 SP Heights, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate