Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Semi-D 1 Tingkat, B 31 Lorong Orkid 3/1 Taman Orkid Jaya, Sungai Petani, Kedah - RM195,000

287 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Semi-D 1 Tingkat
Keluasan: 237 meter persegi/ 2,551 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: B 31, Lorong Orkid 3/1, Taman Orkid Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM195,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 22-05-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-47-01-2018
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Semi-D 1 Tingkat, B 31 Lorong Orkid  3/1 Taman Orkid Jaya, Sungai Petani, Kedah PictureSemi-D 1 Tingkat, B 31 Lorong Orkid  3/1 Taman Orkid Jaya, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah
Berkembar
Satu Tingkat yang terletak dalam Taman Orkid
Jaya
yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai PT 50617,
H.S.(D)
1156/97
, Bandar Sungai Petani , Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 237 meter persegi (2,551 kaki persegi) dan
mempunyai Keluasan Lantai Kasar Bangunan lebih
kurang 208.75 Meter Persegi (2,247 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan ini beralamat No. B31, Lorong Orkid 3/1, Taman Orkid Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Hartanah ini adalah
merupakan Pegangan Selama-lamanya.
Ianya diperuntukkan Untuk Orang Melayu
sahaja.

HARGA RIZAB :RM195,000.00(RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM195,000.00 (Ringgit
Malaysia :
SATU RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU
SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM19,500.00 (Ringgit Malaysia : SEMBILAN
BELAS RIBU LIMA RATUS
SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar &
sijil lahir (untuk pembeli individu)
@ Borang
49, Borang 24, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah &
Pendaftaran Syarikat (SSM) (untuk pembeli Syarikat)
dimasukkan ke dalam
sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No.
Fail :
KA-38-47-01-/2018 di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh
penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan.Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Semi-D 1 Tingkat, B 31 Lorong Orkid 3/1 Taman Orkid Jaya, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate