Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Semi-D 1 Tingkat, No. 12 Jalan Selayang 2 Taman Selayang, Alor Setar, Kedah - RM315,900

389 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Semi-D 1 Tingkat
Keluasan: 293 meter persegi / 3154 kaki persegi
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: No. 12, Jalan Selayang 2 , Taman Selayang, 05350 Alor Setar, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM315,900
Bank: CIMB ISLAMIC BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 17-02-2020 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-426-07/2018
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Semi-D 1 Tingkat, No. 12 Jalan Selayang 2  Taman Selayang, Alor Setar, Kedah PictureSemi-D 1 Tingkat, No. 12 Jalan Selayang 2  Taman Selayang, Alor Setar, Kedah PictureSemi-D 1 Tingkat, No. 12 Jalan Selayang 2  Taman Selayang, Alor Setar, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Rumah Berkembar Satu Tingkat yang terletak dalam Taman Selayang yang dibina di atas
tanah bersyarat ‘Bangunan' yang
dikenali sebagai No. GM 25138, Lot No.
8295 Seksyen 52
,
Bandar
Alor Setar
,
Daerah
Kota Setar
,
Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai Keluasan Tanah lebih kurang 293 meter persegi (3,154 kaki persegi) dan mempunyai Keluasan Lantai
Kasar Bangunan
lebih kurang 125.46
meter persegi (1,351 kaki persegi).
Hartanah Lelongan ini beralamat No. 12, Taman Selayang, Jalan Sultanah
Sambungan, 05350 Alor Setar, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah
merupakan Pegangan Selama-lamanya dan Lot
Untuk Orang Melayu
.HARGA RIZAB :RM315,900.00(RINGGIT MALAYSIA : TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS SAHAJA)

Hartanah tersebut akan
dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM315,900.00 (Ringgit Malaysia : TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS SAHAJA) dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan. Penawar yang
berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM31,590.00 (Ringgit Malaysia : TIGA PULUH
SATU RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas
nama CIMB
ISLAMIC BANK BERHAD
disertakan sesalinan kad
pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 24, Borang 49, Memorandum
dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah & Pendaftaran Syarikat (SSM)
(untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9
inci dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-426-07/2018 di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah
sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki
Wang Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif
dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120)
hari
dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Semi-D 1 Tingkat, No. 12 Jalan Selayang 2 Taman Selayang, Alor Setar, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate