Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Semi-D 1 Tingkat, No. 25 Jalan Puteri Residensi 3D Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah - RM297,000

421 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Semi-D 1 Tingkat
Keluasan: 297 meter persegi/ 3,197 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 25, Jalan Puteri Residensi 3D, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM297,000
Bank: Bank Islam Malaysia Berhad
Tarikh Lelong: 03-09-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-156-03/2018
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Semi-D 1 Tingkat, No. 25 Jalan Puteri Residensi 3D Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah PictureSemi-D 1 Tingkat, No. 25 Jalan Puteri Residensi 3D Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah PictureSemi-D 1 Tingkat, No. 25 Jalan Puteri Residensi 3D Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah ini adalah Rumah Berkembar Satu Tingkat yang
dibina di atas tanah bersyarat
‘bangunan’
dan dikenali sebagai H.S.(D) 123266, PT 99596, Bandar
Sungai Petani
,
Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih kurang 297 meter persegi (3,197 kaki persegi). Hartanah ini terletak di dalam
kawasan perumahan yang dikenali sebagai
Bandar Puteri Jaya
yang beralamat
di No. 25, Jalan Puteri Residensi 3D, Bandar Puteri Jaya, 08000
Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah
ini adalah merupakan tanah pegangan Selama-lamanya
dan di peruntukan Untuk Orang Melayu
sahaja.

HARGA RIZAB :RM297,000.00(RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS SEMBILAN PULUH
TUJUH RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM297,000.00
(Ringgit Malaysia : DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat
Jualan
yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10%
daripada harga rizab iaitu RM29,700.00
(Ringgit Malaysia : DUA PULUH SEMBILAN RIBU
TUJUH RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49,
Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli
Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : KA- 38-156-03/2018 di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum
jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki
Wang Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif
dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120)
hari
dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Semi-D 1 Tingkat, No. 25 Jalan Puteri Residensi 3D Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate