Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Semi-D 1 Tingkat, NO. 67 TAMAN JERAI HEIGHT III, GUAR CHEMPEDAK - RM243,000

424 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Semi-D 1 Tingkat
Keluasan: 429 METER PERSEGI / 4,618 KAKI PERSEGI
Daerah: Yan
Alamat / Lokasi: NO. 67, TAMAN JERAI HEIGHT III, 08800 GUAR CHEMPEDAK
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM243,000
Bank: Bank Simpanan Nasional
Tarikh Lelong: 11-07-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-415-08/2017
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Semi-D 1 Tingkat, NO. 67  TAMAN JERAI HEIGHT III, GUAR CHEMPEDAK PictureSemi-D 1 Tingkat, NO. 67  TAMAN JERAI HEIGHT III, GUAR CHEMPEDAK Picture


Hartanah ini adalah Sebuah Rumah Berkembar Satu Tingkat yang telah diubahsuai yang
dibina di atas tanah bersyarat
‘bangunan’
dan dikenali sebagai HSM 387, PT
1006, Bandar Guar Cempedak, Daerah Yan, Neger Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih kurang 429 meter persegi (4,618 kaki
persegi)
. Hartanah ini
terletak di dalam kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman Jerai Height III yang beralamat di No. 67,
Taman Jerai Height III, 08800 Guar Chempedak, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
adalah merupakan tanah pegangan Selamanya
dan di peruntukkan Untuk Orang
Melayu.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak
RM243,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : DUA
RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU SAHAJA)
dan kepada syarat-syarat jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga
rizab iaitu RM24,300.00 (RINGGIT
MALAYSIA : DUA PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Draf di atas nama BANK SIMPANAN NASIONAL dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum
jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh
penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari
dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Semi-D 1 Tingkat, NO. 67 TAMAN JERAI HEIGHT III, GUAR CHEMPEDAK "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate