72 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Semi-D 2 Tingkat
Keluasan: 197sq. metres (2,120 sq. feet)
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: No. 10, Taman Desarena,, Jalan Simpang Kuala, 05400 Alor Setar, kedah
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM196,900
Bank: HONG LEONG BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 24-04-2018 Waktu: 09:00 AM

Nombor Rujukan: 38-414-06/2016
Contact name: Tanasegaran
Telefon: 0164276601

Semi-D 2 Tingkat, No. 10 Taman Desarena, Jalan Simpang Kuala, Alor Setar, kedah Picture


BUTIR-BUTIR HAKMILIK

No. Hakmilik : PM 2773

No. Lot : LOT 6003

Tempat

: Akar Peluru

Mukim/Daerah/ Negeri : Bandar Alor Star/ Daerah Kota Setar / Negeri Kedah Darul Aman

Pegangan

: Pajakan 99 Tahun, tamat 15

Februari 2087

Keluasan Tanah : 197sq.

metres (2,120 sq. feet)

Syarat Nyata : Rumah Berkembar

LOKASI

DAN PERIHAL HARTANAH

Hartanah ini adalah satu unit rumah berkembar

dua tingkat terletak di kawasan yang dikenali sebagai Bandar Alor Setar, Daerah

Kota Setar, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah boleh ditemui di Alamat Hartanah No.

10, Taman Desarena, Jalan Simpang Kuala, 05400 Alor Setar, Kedah Darul Aman.

HARGA

RIZAB

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada

satu harga rizab sebanyak RM 196,900.00

(RINGGIT MALAYSIA : (
SATU RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS SAHAJA)

dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat

hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di

atas nama HONG LEONG BANK BERHAD Plaintif sebelum jam 9.30 pagi pada hari

lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada

Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.
Contact Tanasegaran
" Semi-D 2 Tingkat, No. 10 Taman Desarena, Jalan Simpang Kuala, Alor Setar, kedah "

Phone: 0164276601

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate