Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Kediaman, PT 1424, HSD 6375 (dahulunya HSD 5253) berhampiran Taman Golf Bandar Alor Merah (dahulunya Mukim Alor Merah), Alor Setar, Kedah - RM265,000

587 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Kediaman
Keluasan: 853 meter persegi (9,181 kaki persegi)
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: PT 1424, HSD 6375 (dahulunya HSD 5253), berhampiran Taman Golf, Bandar Alor Merah (dahulunya Mukim Alor Merah), Alor Setar, Kedah
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM265,000
Bank: Bank Pertanian Malaysia Berhad
Tarikh Lelong: 14-05-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-759-2009
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Tanah Kediaman, PT 1424, HSD 6375 (dahulunya HSD 5253) berhampiran Taman Golf Bandar Alor Merah (dahulunya Mukim Alor Merah), Alor Setar, Kedah PictureTanah Kediaman, PT 1424, HSD 6375 (dahulunya HSD 5253) berhampiran Taman Golf Bandar Alor Merah (dahulunya Mukim Alor Merah), Alor Setar, Kedah PictureTanah Kediaman, PT 1424, HSD 6375 (dahulunya HSD 5253) berhampiran Taman Golf Bandar Alor Merah (dahulunya Mukim Alor Merah), Alor Setar, Kedah Picture


Hartanah ini adalah Sebidang Tanah Kediaman yang
dibina di atas tanah bersyarat
‘bangunan’
dan dikenali sebagai HS(D) 6375 (dahulunya
H.S.(D) 5253), PT 1424 , Bandar Alor Merah (dahulunya Mukim Alor Merah), Daerah Kota Setar, Kedah Darul
Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih kurang 853 meter persegi (9,181 kaki persegi). Hartanah ini
terletak di dalam kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman Golf yang beralamat
di PT 1424, HSD 6375 (dahulunya
H.S.(D) 5253)
,
berhampiran
Taman Golf, Bandar Alor Merah (dahulunya Mukim Alor Merah), Alor
Setar, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan tanah pajakan
60 tahun.HARGA RIZAB :-Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak
RM265,000.00 (RINGGIT MALAYSIA :
DUA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU SAHAJA)
dan kepada syarat-syarat jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga
rizab iaitu RM26,500.00 (RINGGIT
MALAYSIA : DUA PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Draf di atas nama BANK PERTANIAN MALAYSIA
BERHAD
dimasukkan ke dalam PETI
LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari
lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada
Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Penawar yang berjaya
mempunyai kewajipan untuk menangung cukai-cukai kerajaan yang kena di bayar
termasuk cukai-cukai barangan dan perkhidmatan (jika ada).Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Tanah Kediaman, PT 1424, HSD 6375 (dahulunya HSD 5253) berhampiran Taman Golf Bandar Alor Merah (dahulunya Mukim Alor Merah), Alor Setar, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate