Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Tanah Pertanian, Lot. 4109 Mukim ke Tualang – Tobiar Permatang Limau, Pokok Sena - RM90,000

161 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Tanah Pertanian
Keluasan: 1.018 hectares (2.52 acres / 3.54 relongs)
Daerah: Pokok Sena
Alamat / Lokasi: Lot. 4109, Mukim ke Tualang – Tobiar, Permatang Limau, Pokok Sena
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM90,000
Bank: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 15-05-2018 Waktu: 10:00 AM

Nombor Rujukan: 38-510-09/2015
Contact name: Tanasegaran
Telefon: 0164276601

Tanah Pertanian, Lot. 4109 Mukim ke Tualang – Tobiar Permatang Limau, Pokok Sena PictureTanah Pertanian, Lot. 4109 Mukim ke Tualang – Tobiar Permatang Limau, Pokok Sena Picture


BUTIR-BUTIR HAKMILIK

No. Hakmilik : PM 52
No. Lot : 4109
Mukim/Daerah/ Negeri : Tualang/ Daerah Pokok Sena / Negeri Kedah Darul Aman
Keluasan Tanah : 1.018 hectares (2.52 acres / 3.54 relongs)
Kategori Kegunaan Tanah : “Pertanian”

Cukai Tahunan : RM 16.00

Pemilik Berdaftar :HALIMAH BINTI IDRIS (No. K/P: 570707-02-6074)

HAT BIN IDRIS (No. K/P: 520730-02-5453)

Bebanan :Dicagarkan kepada Bank Islam Malaysia Berhad, melalui Presentation No. 468/2006, tarikh 12th Jun 2006.
Syarat-Syarat Nyata : PADI
i) Tana yang terkandungdalam
hakmilik ini hendaklah
ditanam dengan padi tidak
kurang dari satu kali setahun.
(ii) Sebarang pokok berjenis
kekal tidak dibenarkan
ditanam atau dibiarkan
tumbuh di atas tanah ini.
(iii) Tidak lebih dari 1/5 bahagian
daripada kesemua tanah
atau 2 hektar atau mana-
mana yang kurang, boleh
digunakan untuk bangunan-
bangunan yang dibenarkan oleh Seksyen 115(4) kanun
Tanah Negera.
(Pindaan Tahun 1992) Alamat Hartanah : Lot No. 4109, Permatang Limau, Mukim ke Tualang – Tobiar, Pokok Sena,
Kedah Darul Aman.
Kawasan Rizab : Lot Untuk Orang Melayu


LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Hartanah tersebut terletak di Permatang Limau dari 600 meter ke utara Jlan Tualang-Tobiar,Pokok Sena, Kedah Darul Aman dan 13 kilometer dari Pekan Pokok Sena dan 24 kilometer dari Bandar Alor Setar. Melalui Jalan utama Pokok Sena – Langgar dari ke 4.5 kilometer belok kiri ke Jalan Tualang – Tobiar ke harta 8.0 kilometer Permatang Limau dan terhair 600 meters ke harta tersebut.
Contact Tanasegaran
" Tanah Pertanian, Lot. 4109 Mukim ke Tualang – Tobiar Permatang Limau, Pokok Sena "

Phone: 0164276601

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate