Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, 102 Jalan UJ 1 Taman Universiti Jaya, Semeling, Bedong, Kedah - RM51,030

595 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 102 meter persegi / 1,098 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: 102, Jalan UJ 1, Taman Universiti Jaya, Semeling, 08100 Bedong, Kedah
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Bukan Melayu
Harga Rizab: RM51,030
Bank: Bank Simpanan Nasional
Tarikh Lelong: 06-03-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-273-04/2016
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, 102 Jalan UJ 1 Taman Universiti Jaya, Semeling, Bedong, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, 102 Jalan UJ 1 Taman Universiti Jaya, Semeling, Bedong, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, 102 Jalan UJ 1 Taman Universiti Jaya, Semeling, Bedong, Kedah Picture


Hartanah Lelongan
ini adalah merupakan Sebuah Rumah Teres
Satu Tingkat (Lot Tengah)
yang terletak dalam Kawasan Taman Universiti Jaya yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai Lot 5543 Seksyen 8 (dahulunya dikenali sebagai PT 6702), Lot 5543 Seksyen 8
(dahulunya dikenali sebagai PT 6702), Bandar Semeling, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini
mempunyai
Keluasan Tanah
lebih kurang 102 Meter Persegi
(1,098 Kaki Persegi)
dan mempunyai Keluasan
Kasar Bangunan
lebih kurang
95.25
Meter Persegi (1,025 Kaki Persegi)
. Hartanah Lelongan ini beralamat No. 102, Jalan UJ 1, Taman Universiti Jaya, Semeling, 08100 Bedong,
Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Pegangan Pajakan 99 Tahun berakhir 07 Februari, 2103. Ianya
terletak di Luar Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM51,030.00(RINGGIT MALAYSIA : LIMA PULUH SATU RIBU TIGA
PULUH SAHAJA)

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM51,030.00 (Ringgit Malaysia : LIMA PULUH SATU RIBU TIGA PULUH
SAHAJA
) dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan. Penawar yang
berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM5,103.00 (Ringgit Malaysia : LIMA RIBU
SERATUS TIGA SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama BANK SIMPANAN
NASIONAL
disertakan sesalinan kad pengenalan penawar (untuk
pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi
Pengarah (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4
inci x 9 inci dengan mencatatkan No.
Fail :
38-273-04/2016 di bahagian atas sebelah kiri
sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke
dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan. Baki Wang
Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari
dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, 102 Jalan UJ 1 Taman Universiti Jaya, Semeling, Bedong, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate