Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, 394 Jalan Alor Mengkudu Taman Tunku Yaakob, Alor Setar, Kedah - RM120,000

473 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 102.1933 meter persegi/ 1,100 kaki persegi
Daerah: Kota Setar
Alamat / Lokasi: 394, Jalan Alor Mengkudu, Taman Tunku Yaakob, 05400 Alor Setar, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM120,000
Bank: MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD
Tarikh Lelong: 20-10-2020 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-1084-12/2019
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, 394 Jalan Alor Mengkudu Taman Tunku Yaakob, Alor Setar, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, 394 Jalan Alor Mengkudu Taman Tunku Yaakob, Alor Setar, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, 394 Jalan Alor Mengkudu Taman Tunku Yaakob, Alor Setar, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Teres Satu Tingkat
(Unit Tengah),
terletak dalam Taman Tunku Yaakob, dibina di atas
tanah bersyarat ‘Bangunan' yang
dikenali sebagai PT
3392
, H.S.(D) 11036, Bandar Alor Setar, Daerah Kota Setar, Negeri Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai Keluasan Tanah lebih
kurang 102.1933
Meter Persegi (1,100 Kaki Persegi)
dan mempunyai Keluasan Lantai Kasar Bangunan lebih
kurang 65.03 Meter Persegi (700 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan ini beralamat No. 394, Taman Tunku Yaakob, Jalan
Alor Mengkudu, 05400 Alor Setar, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah
merupakan Hartanah di bawah Pegangan
Selama-lamanya
dan berada dalam kawasan
Rizab Melayu.HARGA RIZAB :RM120,000.00(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS DUA PULUH RIBU SAHAJA)Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu
Harga Rizab
iaitu sebanyak
RM120,000.00 (Ringgit Malaysia : SERATUS DUA PULUH
RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga
rizab iaitu RM12,000.00 (Ringgit Malaysia
: DUA BELAS RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama MBSB BANK BERHAD disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49,
Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli
Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : KA-38-1084-12/2019
di bahagian atas sebelah kiri sampul surat
berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI
LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam
9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang
Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari
dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, 394 Jalan Alor Mengkudu Taman Tunku Yaakob, Alor Setar, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate