Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 116 JALAN SUTERA 5/1 TAMAN SUTRA JAYA, SUNGAI PETANI, KEDAH - RM60,750

354 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 102 Meter Persegi/ 1,098 Kaki Persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO. 116, JALAN SUTERA 5/1, TAMAN SUTRA JAYA, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pajakan
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM60,750
Bank: AmBank (M) Berhad
Tarikh Lelong: 24-12-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-29-01/2016
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, NO. 116 JALAN SUTERA 5/1 TAMAN SUTRA JAYA, SUNGAI PETANI, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 116 JALAN SUTERA 5/1 TAMAN SUTRA JAYA, SUNGAI PETANI, KEDAH Picture


Hartanah Lelongan ini
adalah merupakan Sebuah Rumah Teres Satu
Tingkat (Lot Tengah yang telah diubahsuai
yang terletak dalam Kawasan Taman Sutra Jaya yang dibina di
atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang
dikenali sebagai Lot 27558
(dahulunya dikenali sebagai PT No. 21382)
, PM
140
(dahulunya dikenali sebagai H.S.(M) 694/93), Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini
mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 102 Meter Persegi (1,098 Kaki Persegi) dan mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih kurang 102
Meter Persegi (1,098 Kaki Persegi)
. Hartanah Lelongan ini beralamat No. 116, Jalan Sutera Jaya 5/1, Taman
Sutra Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Pajakan 99 Tahun. Ianya terletak di Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM60,750.00(RINGGIT MALAYSIA : ENAM PULUH RIBU TUJUH RATUS
LIMA PULUH SAHAJA)

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu
Harga Rizab
iaitu sebanyak
RM60,750.00 (Ringgit Malaysia : ENAM PULUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH SAHAJA) dan
kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat
hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM6,750.00 (Ringgit Malaysia : ENAM RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama
AmBank (M) Berhad disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49,
Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli
Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : 38-29-01/2016 di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan. Baki Wang
Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari
dari tarikh jualan.Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, NO. 116 JALAN SUTERA 5/1 TAMAN SUTRA JAYA, SUNGAI PETANI, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate