Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 118 Jalan Anggerik 8/6 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah - RM70,200

360 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 meter persegi / 1,200 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 118, Jalan Anggerik 8/6, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM70,200
Bank: Hong Leong Bank Berhad
Tarikh Lelong: 30-04-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-725-11-2018
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, No. 118 Jalan Anggerik 8/6 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 118 Jalan Anggerik 8/6 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah Picture


PERIHAL HARTANAH :-

Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah Teres Kos Rendah Satu Tingkat (Lot Tengah) yang telah ditambah dan diubahsuai yang


terletak dalam Kawasan Bandar Amanjaya yang


dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan'


yang dikenali sebagai Lot


1583
, GRN 128386 (dahulunya dikenali sebagai H.S.(D)


83568)
, Bandar Amanjaya, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini


mempunyai Keluasan Tanah lebih


kurang 111 meter persegi


(1,200 kaki persegi)
dan mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih


kurang 111.480


Meter Persegi (1,200 Kaki Persegi)
. Hartanah


Lelongan ini beralamat No. 118, Jalan


Anggerik 8/6, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah


ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya. Ianya terletak di Luar Kawasan


Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM70,200.00(RINGGIT MALAYSIA : TUJUH PULUH RIBU DUA RATUS SAHAJA)

Hartanah tersebut akan


dijual tertakluk kepada


Satu Harga Rizab


iaitu sebanyak RM70,200.00


(Ringgit Malaysia : TUJUH PULUH RIBU DUA RATUS SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat


Jualan
yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10%


daripada harga rizab iaitu RM7,020.00


(Ringgit Malaysia : TUJUH RIBU DUA PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di


atas nama HONG


LEONG BANK BERHAD
disertakan sesalinan kad


pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 24, Borang 49, Memorandum


dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah & Pendaftaran Syarikat (SSM)


(untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9


inci dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-725-11/2018 di bahagian atas sebelah


kiri sampul surat berkenaan dan


dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah


sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki


Wang Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif


dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120)


hari
dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 118 Jalan Anggerik 8/6 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate