Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 1226 Lorong Teja 24 Taman Keladi, Fasa II, Sungai Petani, Kedah - RM40,000

402 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 meter persegi/ 1,195 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 1226, Lorong Teja 24, Taman Keladi, Fasa II, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Bukan Melayu
Harga Rizab: RM40,000
Bank: AmBank (M) Berhad
Tarikh Lelong: 26-09-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-316-2008
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 1226 Lorong Teja 24 Taman Keladi, Fasa II, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 1226 Lorong Teja 24 Taman Keladi, Fasa II, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 1226 Lorong Teja 24 Taman Keladi, Fasa II, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini
adalah merupakan Sebuah Rumah Teres Satu
Tingkat Kos Rendah (Lot Tengah
yang terletak dalam Kawasan Taman Keladi Fasa II yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai Lot 11696, GRN 62818 (dahulunya dikenali sebagai GRN 23716), Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini
mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 111 Meter Persegi (1,195 Kaki Persegi) dan mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih kurang 92.90
Meter Persegi (1,000 Kaki Persegi)
. Hartanah Lelongan ini beralamat No. 1226, Lorong Teja 24, Taman
Keladi, Fasa II, 08000 Sungai Petani, Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya. Ianya
terletak di Luar Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM40,000.00(RINGGIT MALAYSIA : EMPAT PULUH RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu
Harga Rizab
iaitu sebanyak
RM40,000.00 (Ringgit Malaysia : EMPAT PULUH RIBU
SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan.
Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM4,000.00 (Ringgit Malaysia : EMPAT RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama
AmBank (M) Berhad disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49,
Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli
Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : 38-316-2008 di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan. Baki Wang
Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari
dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 1226 Lorong Teja 24 Taman Keladi, Fasa II, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate