Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 1669 Jalan Seri Bayu 2/42 Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Kedah - RM64,800

329 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 93 meter persegi / 1,001 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 1669, Jalan Seri Bayu 2/42, Taman Seri Bayu, 08000 Sungai Lalang, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM64,800
Bank: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD
Tarikh Lelong: 08-07-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-457-08/2018
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 1669 Jalan Seri Bayu 2/42 Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 1669 Jalan Seri Bayu 2/42 Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 1669 Jalan Seri Bayu 2/42 Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Kedah Picture


Hartanah Lelongan
ini adalah merupakan Sebuah Rumah Teres
Setingkat Kos Rendah (Lot Tengah),
terletak dalam Taman Seri Bayu dibina di
atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang
dikenali sebagai Lot 68248, GRN 150031, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala
Muda, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai Keluasan Tanah lebih kurang 93 Meter Persegi (1,001 Kaki Persegi) dan mempunyai Keluasan Lantai Kasar Bangunan lebih kurang 61.31 Meter Persegi
(660 Kaki Persegi)
. Hartanah Lelongan
ini beralamat No. 1669, Jalan Seri Bayu 2/42, Taman Seri
Bayu, 08000 Sungai Lalang, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya dan Lot Untuk Orang Melayu.

HARGA RIZAB :RM64,800.00(RINGGIT MALAYSIA : ENAM PULUH EMPAT RIBU LAPAN
RATUS SAHAJA)

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM64,800.00 (Ringgit Malaysia : ENAM PULUH EMPAT
RIBU LAPAN RATUS SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga
rizab iaitu RM6,480.00 (Ringgit Malaysia
: ENAM RIBU EMPAT RATUS LAPAN PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas
nama BANK KERJASAMA
RAKYAT MALAYSIA BERHAD
disertakan sesalinan kad pengenalan
penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat
serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul
surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-457-08/2018 di bahagian atas sebelah kiri
sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke
dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan. Baki Wang
Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari
dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 1669 Jalan Seri Bayu 2/42 Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate