Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 1716 Jalan Bandar Puteri Jaya 1/13A, Sek. 1 Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah - RM65,000

559 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 102 Meter Persegi/ 1,100 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 1716, Jalan Bandar Puteri Jaya 1/13A, Sek. 1, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM65,000
Bank: Bank Simpanan Nasional
Tarikh Lelong: 12-02-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-743-11/2018
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 1716 Jalan Bandar Puteri Jaya 1/13A, Sek. 1 Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 1716 Jalan Bandar Puteri Jaya 1/13A, Sek. 1 Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 1716 Jalan Bandar Puteri Jaya 1/13A, Sek. 1 Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah Lelongan
ini adalah merupakan Sebuah Rumah Teres
Satu Tingkat (Kos Rendah) Lot Tengah yang telah diubahsuai
yang terletak dalam
Kawasan Bandar Puteri Jaya yang
dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan'
yang dikenali sebagai Lot 64943, GRN 111644, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini
mempunyai
Keluasan Tanah
lebih kurang 102 Meter Persegi
(1,100 Kaki Persegi)
dan mempunyai Keluasan
Kasar Bangunan
lebih
kurang 85.47 Meter Persegi (920 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan
ini beralamat No. 1716, Jalan Bandar
Puteri Jaya 1/13A, Sek. 1, Bandar Puteri
Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya. Ianya terletak
di Luar Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM65,000.00(RINGGIT MALAYSIA : ENAM PULUH LIMA RIBU
SAHAJA)

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM65,000.00 (Ringgit Malaysia : ENAM PULUH LIMA RIBU SAHAJA) dan kepada Syarat-Syarat
Jualan
yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10%
daripada harga rizab iaitu RM6,500.00
(Ringgit Malaysia : ENAM RIBU LIMA RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di
atas nama BANK SIMPANAN NASIONAL disertakan sesalinan kad pengenalan
penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat
serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul
surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-743-11/2018 di bahagian atas sebelah kiri sampul
surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam
PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada
hari lelongan. Baki Wang Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari
tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 1716 Jalan Bandar Puteri Jaya 1/13A, Sek. 1 Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate