Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 1774 Lorong Selasih 2A/4 Taman Selasih, Kulim, Kedah - RM90,000

499 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi/ 1,399 kaki persegi
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: No. 1774, Lorong Selasih 2A/4, Taman Selasih, 09000 Kulim, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM90,000
Bank: RHB Bank Berhad
Tarikh Lelong: 30-04-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-587-10-2017
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 1774 Lorong Selasih 2A/4 Taman Selasih, Kulim, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 1774 Lorong Selasih 2A/4 Taman Selasih, Kulim, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini
adalah merupakan Sebuah Rumah Teres Satu
Tingkat (Kos Rendah) Lot Tengah
yang terletak dalam Kawasan Taman Selasih yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai Lot 6837, GRN
166530,
Bandar Kulim, Daerah Kulim, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini
mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 130 Meter Persegi (1,399 Kaki Persegi) dan mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih kurang 72.46 Meter Persegi (780
Kaki Persegi)
. Hartanah Lelongan
ini beralamat No. 1774, Lorong Selasih
2A/4, Taman Selasih, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah
merupakan Pegangan Selama-lamanya.
Ianya terletak di Kawasan Simpanan
Melayu
dan diperuntukkan untuk orang
melayu sahaja
.HARGA RIZAB :RM90,000.00(RINGGIT MALAYSIA : SEMBILAN PULUH RIBU SAHAJA)Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu
Harga Rizab
iaitu sebanyak
RM90,000.00 (Ringgit Malaysia : SEMBILAN PULUH RIBU SAHAJA) dan kepada Syarat-Syarat
Jualan
yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10%
daripada harga rizab iaitu RM9,000.00
(Ringgit Malaysia : SEMBILAN RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas
nama RHB BANK BERHAD disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49,
Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli
Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : KA-38-587-10/2017 di bahagian atas sebelah kiri
sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke
dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan. Baki Wang
Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari
dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 1774 Lorong Selasih 2A/4 Taman Selasih, Kulim, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate