Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 1812 Jalan BM 3/1 Bandar Mutiara, Sungai Petani, Kedah - RM145,000

340 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi (1,400 kaki persegi)
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 1812, Jalan BM 3/1, Bandar Mutiara, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM145,000
Bank: Bank Simpanan Nasional
Tarikh Lelong: 07-03-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-142-2010
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, No. 1812 Jalan BM 3/1 Bandar Mutiara, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 1812 Jalan BM 3/1 Bandar Mutiara, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 1812 Jalan BM 3/1 Bandar Mutiara, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah ini adalah Sebuah Rumah Satu Tingkat (Lot Tengah) yang dibina
di atas tanah bersyarat ‘bangunan’ dan
dikenali sebagai GRN 132235 (dahulunya dikenali sebagai H.S(D) 101400, Lot 62344 (dahulunya dikenali
sebagai P.T 77782), Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih kurang 130 meter persegi (1,400 kaki
persegi)
. Hartanah ini
terletak di dalam kawasan perumahan yang dikenali sebagai Bandar Mutiara yang beralamat
di No. 1812,
Jalan BM 3/1, Bandar Mutiara, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
adalah merupakan tanah pegangan Selama-lamanya
dan di peruntukkan Untuk Orang
Melayu.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak
RM145,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SATU
RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SAHAJA)
dan kepada syarat-syarat jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga
rizab iaitu RM14,500.00 (RINGGIT
MALAYSIA : EMPAT BELAS RIBU LIMA RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Draf di atas nama BANK SIMPANAN NASIONAL dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum
jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh
penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari
dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 1812 Jalan BM 3/1 Bandar Mutiara, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate