Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 20 Lorong Jati 56-C Taman Bandar Baru,, Sungai Lalang, Kedah - RM60,000

418 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 meter persegi/ 1,195 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 20, Lorong Jati 56-C, Taman Bandar Baru,, 08100 Sungai Lalang, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM60,000
Bank: PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 15-04-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-56-01/2019
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 20 Lorong Jati 56-C Taman Bandar Baru,, Sungai Lalang, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 20 Lorong Jati 56-C Taman Bandar Baru,, Sungai Lalang, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 20 Lorong Jati 56-C Taman Bandar Baru,, Sungai Lalang, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini
adalah merupakan Sebuah Rumah Teres Setingkat
Kos Rendah (Lot Tengah),
terletak dalam
Taman Bandar Baru, Sg Lalang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai Lot 12488, GRN 86216, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini
mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 111 Meter Persegi (1,195 Kaki Persegi) dan mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih kurang 111
Meter Persegi (1,195 Kaki Persegi)
. Hartanah Lelongan ini beralamat No. 20, Lorong Jati 56-C, Taman Bandar Baru, 08100 Sungai Lalang, Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya.HARGA RIZAB :RM60,000.00(RINGGIT MALAYSIA : ENAM PULUH RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu
Harga Rizab
iaitu sebanyak
RM60,000.00 (Ringgit Malaysia : ENAM PULUH RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan. Penawar
yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM6,000.00 (Ringgit Malaysia : ENAM RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49,
Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli
Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : KA-38-56-01/2019 di bahagian atas sebelah kiri
sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke
dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan. Baki Wang
Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari
dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 20 Lorong Jati 56-C Taman Bandar Baru,, Sungai Lalang, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate