Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 200, Lorong Kembaja 21 Bandar Aman Jaya, Sungai Petani, Kedah - RM108,000

21 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130.1 sq. metres
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 200, , Lorong Kembaja 21, Bandar Aman Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM108,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (LPPSA)
Tarikh Lelong: 04-06-2018 Waktu: 09:00 AM

Nombor Rujukan: KA-38-575-10/2017
Contact name: Tanasegaran
Telefon: 0164276601
BUTIR-BUTIR


HAKMILIKNo. Hakmilik : HSD 98631

No. Lot : PT 26415Mukim/Daerah/


Negeri : Bandar Aman Jaya/ Daerah Kuala Muda /


Negeri Kedah Darul AmanKeluasan Tanah : 130.1 sq. metresKategori


Kegunaan Tanah : “Bangunan”Cukai Tahunan : RM 60.00Pemilik Berdaftar : MOHAMAD JATIMULIA BIN IDRIS (No. K/P:


770227086971 / T823296)Bebanan


: Dicagarkan kepada Minister


Of Finance (INCORPORATED) Malaysia melaluiPerserahan


No. 22352/2009, didaftarkan pada 16 november 2009Syarat-Syarat Nyata : TAPAK RUMAH BERDERET


Tanah


yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah digunakan sebagai tapak


untuk satu bagunan kediaman


sahajaAlamat Hartanah


: No. 200, Lorong Kemboja 21, Bandar Aman Jaya, 08000


Sungai Petani, Kedah Darul Aman.Harga


Rizab


: RM 108,000.00RINGGIT MALAYSIA


: SATU RATUS LAPAN RIBU SAHAJALOKASI


DAN PERIHAL HARTANAH

Hartanah


tersebut terletak di Jalan Kemboja 21, Bandar Aman Jaya, Sungai Petani, Kedah


Darul Aman, Taman perumahan ini dikenali sebagai Bandar Amanjaya, terletak di


Zon Kemboja, Tepi Jalan Lencongan timur Sunagi Petani. Jaraknya lebih kurang 10


kilometer ke arah timur laut dari Bandar Sungai Petani. Skim berkenaan telah


dibangunkan rumah teres kos rendah dan sederhana, rumah berkembar dan kedai


teres dua tinggat. Taman-taman perumahan yang berhampiran terdiri daripada


Darul Aman Perdana, Taman Batik , Bandar Mutiara, Taman Kelisa Ria, Bukit


Rebana [SP Height] dan Bandar Puteri Jaya. Selain daripada kawasan Perumahan,


ia juga terletak berhampiran dengan Kawasan Perindusterian Sungai Petani dan


Kawasan Pembagunan Institusi Bandar Amanjaya yang terdiri daripada Hospital


Sultan Abdul Halim, Komplek Mahkamah Sungai Petani, Pejabat Kastam Sungai


Petani dan tapak untuk Hospital Psikiatrik, Balai Bomba, Lembaga Hasil Dalam


Negeri, Lembaga Getah Malaysia dan Kompleks Pejabat Kerajaan Persekutuan.


HARGA RIZAB

Hartanah


tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 108,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : SATU


RATUS LAPAN RIBU SAHAJA
)


dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat


hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di


atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan.


Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif


dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.


Contact Tanasegaran
" Teres 1 Tingkat, No. 200, Lorong Kembaja 21 Bandar Aman Jaya, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0164276601

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate