Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 218B Jalan Lembah Merbok 2/3 Taman Lembah Merbok, Merbok - RM75,000

658 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 102 meter persegi / 1,100 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 218B, Jalan Lembah Merbok 2/3, Taman Lembah Merbok, 08400 Merbok
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM75,000
Bank: MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD
Tarikh Lelong: 16-03-2020 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-792-09/2019
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, No. 218B Jalan Lembah Merbok 2/3 Taman Lembah Merbok, Merbok PictureTeres 1 Tingkat, No. 218B Jalan Lembah Merbok 2/3 Taman Lembah Merbok, Merbok PictureTeres 1 Tingkat, No. 218B Jalan Lembah Merbok 2/3 Taman Lembah Merbok, Merbok Picture


Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah Teres Satu Tingkat Kos
Rendah (Lot Tengah)
yang terletak dalam Taman Lembah Merbok yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai GRN 170155 (dahulunya HS(D) 99339), Lot 359 Seksyen 5
(dahulunya PT 359)
,
Bandar
Merbuk
, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 102 meter persegi (1,100 kaki persegi) dan mempunyai Keluasan Lantai
Kasar Bangunan
lebih kurang 63.17
meter persegi (680 kaki persegi).
Hartanah Lelongan ini beralamat No. 218B, Jalan Lembah Merbok 2/3, Taman
Lembah Merbok, 08400 Merbok, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah
merupakan Pegangan Selama-lamanya, Lot
Untuk Orang Melayu sahaja dan Pengisytiharan Rezab Melayu.HARGA RIZAB :RM75,000.00(RINGGIT MALAYSIA : TUJUH PULUH LIMA RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut akan
dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM75,000.00
(Ringgit Malaysia :
TUJUH PULUH LIMA RIBU SAHAJA) dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan. Penawar yang
berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM7,500.00 (Ringgit Malaysia : TUJUH RIBU
LIMA RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama MBSB Bank Berhad disertakan sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang
24, Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah &
Pendaftaran Syarikat (SSM) (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul
surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-792-09/2019 di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah
sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki
Wang Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif
dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120)
hari
dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 218B Jalan Lembah Merbok 2/3 Taman Lembah Merbok, Merbok "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate