Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 253A JALAN KEMBOJA 23 BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH - RM165,000

241 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 181.2 METER PERSEGI/ 1,950.42 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO. 253A, JALAN KEMBOJA 23, BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM165,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 04-12-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-597-09/2018
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, NO. 253A JALAN KEMBOJA 23 BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 253A JALAN KEMBOJA 23 BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 253A JALAN KEMBOJA 23 BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH Picture


Hartanah ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Teres Satu
Tingkat (Lot Tepi)
yang dibina di
atas tanah bersyarat ‘bangunan‘
untuk kediaman yang dikenali sebagai PT
1614, HSD 118526, Bandar Amanjaya, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman
dan mempunyai
keluasan tanah lebih kurang
181.2 Meter Persegi/
1,950.42 Kaki Persegi
. Hartanah ini
terletak di dalam kawasan perumahan yang dikenali sebagai Bandar Amanjaya (Zon Kemboja) yang beralamat di No. 253A, Jalan Kemboja 23, Bandar Amanjaya
(Zon Kemboja), 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah
merupakan tanah pegangan Selama-lamanya.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu
Harga Rizab iaitu sebanyak
RM165,000.00
(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS
ENAM PULUH LIMA RIBU SAHAJA
) dan kepada syarat-syarat jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM16,500.00
(RINGGIT MALAYSIA : ENAM BELAS RIBU LIMA RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf
di atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN
PERUMAHAN SEKTOR AWAM
disertakan sesalinan kad
pengenalan penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9
inci dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-597-09/2018 di bahagian atas sebelah kiri
sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke
dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang
berjaya kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh
jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, NO. 253A JALAN KEMBOJA 23 BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate