Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 276 B Jalan Lembah Merbok 2/7 Taman Lembah Merbok, Merbok - RM99,000

392 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi (1,400 kaki persegi)
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 276 B, Jalan Lembah Merbok 2/7, Taman Lembah Merbok, 08400 Merbok
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM99,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 09-02-2021 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-168-04/2017
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, No. 276 B Jalan Lembah Merbok 2/7 Taman Lembah Merbok, Merbok Picture


Hartanah

Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah Teres Setingkat (Unit Tengah) yang terletak dalam Bandar Merbuk yang dibina di atas tanah

bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali

sebagai Lot 170 Seksyen 5 (Dahulunya dikenali sebagai PT 170 ), GRN 169966 (Dahulunya

dikenali sebagai H.S.(D)

99150), Bandar Merbuk,
Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini mempunyai Keluasan Tanah lebih kurang 130 meter persegi (1,400 kaki persegi) dan

mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih kurang 77.11 Meter Persegi (830 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan ini

beralamat No. 276 B, Jalan Lembah

Merbok 2/7, Taman Lembah Merbok, 08400 Merbok, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya. Ianya terletak

di Kawasan Rezab Melayu

Hartanah tersebut

akan dijual tertakluk kepada

Satu Harga Rizab

iaitu sebanyak RM99,000.00 (Ringgit

Malaysia :
SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU

SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang

dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM9,900.00 (Ringgit Malaysia : SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SAHAJA)

dalam bentuk Bank Deraf di atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM disertakan

sesalinan kad pengenalan penawar (untuk

pembeli individu)
@ Borang 49,

Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli

Syarikat)
dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan

mencatatkan No. Fail : 38-168-04-/2017 di

bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang

disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh

penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan.Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 276 B Jalan Lembah Merbok 2/7 Taman Lembah Merbok, Merbok "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate