Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 316 Jalan Anggerik 4/12 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah - RM80,000

257 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 112 meter persegi/ 1,206 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 316, Jalan Anggerik 4/12, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Bukan Melayu
Harga Rizab: RM80,000
Bank: AmBank (M) Berhad
Tarikh Lelong: 04-09-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-696-10/2013
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 316 Jalan Anggerik 4/12 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 316 Jalan Anggerik 4/12 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah Lelongan
ini adalah merupakan Sebuah Rumah Teres
Satu Tingkat Kos Rendah (Lot Tengah) yang telah diubahsuai
yang terletak dalam Kawasan Bandar Amanjaya yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai Lot 9225 (dahulunya dikenali sebagai PT
52928)
, GM 158 (dahulunya dikenali sebagai H.S.(M) 288), Bandar Aman Jaya, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini
mempunyai
Keluasan Tanah
lebih kurang 112 Meter Persegi
(1,206 Kaki Persegi)
dan mempunyai Keluasan
Kasar Bangunan
lebih
kurang 110.55 Meter Persegi (1,190 Kaki
Persegi)
. Hartanah Lelongan
ini beralamat No. 316, Jalan Anggerik
4/12, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai
Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Pegangan
Selama-lamanya. Ianya terletak di Luar Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM80,000.00(RINGGIT MALAYSIA : LAPAN PULUH RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM80,000.00 (Ringgit Malaysia : LAPAN PULUH
RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga
rizab iaitu RM8,000.00 (Ringgit Malaysia
: LAPAN RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama AmBank (M)
Berhad
disertakan sesalinan kad pengenalan penawar (untuk
pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi
Pengarah (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4
inci x 9 inci dengan mencatatkan No.
Fail :
38-696-10/2013 di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh
penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 316 Jalan Anggerik 4/12 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate