Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 34 LORONG JATI 11A TAMAN BANDAR BARU, SG. LALANG, BEDONG, KEDAH - RM67,500

226 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi (1,400 kaki persegi)
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO. 34, LORONG JATI 11A, TAMAN BANDAR BARU, SG. LALANG, 08100 BEDONG, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Bukan Melayu
Harga Rizab: RM67,500
Bank: AmBank (M) Berhad
Tarikh Lelong: 07-08-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-31-01/2018
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, NO. 34 LORONG JATI 11A TAMAN BANDAR BARU, SG. LALANG, BEDONG, KEDAH Picture


Hartanah Lelongan
ini adalah merupakan Sebuah Rumah Teres
Satu Tingkat Kos Rendah (Lot Tengah) yang telah diubahsuai
yang terletak dalam
Kawasan Taman Bandar Baru yang
dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan'
yang dikenali sebagai Lot
13793, Geran 73647 (dahulunya dikenali sbg Geran No. 17324), Bandar Sungai
Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
mempunyai
Keluasan Tanah
lebih kurang 130 Meter Persegi
(1,400 Kaki Persegi)
dan mempunyai Keluasan
Kasar Bangunan
lebih
kurang 126.35 Meter Persegi @ 1,360 Kaki
Persegi.
Hartanah Lelongan ini beralamat No. 34, Lorong Jati 11A, Taman Bandar Baru, 08100 Sungai Lalang, Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya. Ianya
terletak di Luar Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM67,500.00(RINGGIT MALAYSIA : ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA
RATUS SAHAJA)

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM67,500.00
(Ringgit Malaysia : ENAM PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS SAHAJA)
dan
kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat
hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM6,750.00 (Ringgit Malaysia : ENAM RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama
AMBANK (M) BERHAD disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49,
Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli
Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : KA-38-31-01/2018 di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh
penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, NO. 34 LORONG JATI 11A TAMAN BANDAR BARU, SG. LALANG, BEDONG, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate