Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 3436, Jalan Lagenda 12/6 Taman Lagenda, Padang Serai, Kedah - RM140,000

924 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi (1,399 Kaki Persegi)
Daerah: Kulim
Alamat / Lokasi: No. 3436, , Jalan Lagenda 12/6, Taman Lagenda, 09400 Padang Serai, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM140,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 04-04-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-753-12/2017
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 3436,  Jalan Lagenda 12/6 Taman Lagenda, Padang Serai, Kedah Picture


Hartanah ini adalah

merupakan Sebuah Rumah Teres Kos

Sederhana Satu Tingkat (Lot Tengah)
yang

dibina di atas tanah bersyarat ‘bangunan‘

untuk kediaman yang dikenali sebagai Lot

9394 Seksyen 7 (dahulunya dikenali sebagai PT 6779), GRN 172063 (dahulunya

dikenali sebagai HS(D) 58819), Bandar Padang Serai, Daerah Kulim, Negeri Kedah

Darul Aman
dan mempunyai

keluasan tanah lebih kurang
130 Meter Persegi/

1,399 Kaki Persegi
. Hartanah ini

terletak di dalam kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman Lagenda, Padang Serai yang beralamat di No. 3436, Jalan Lagenda 12/6, Taman Lagenda, 09400 Padang Serai, Kedah

Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan tanah pegangan Selama-lamanya.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga

rizab iaitu sebanyak

RM140,000.00

(RINGGIT

MALAYSIA
: SERATUS EMPAT PULUH RIBU SAHAJA) dan

kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah

mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM14,00.00 (Ringgit Malaysia : EMPAT BELAS RIBU SAHAJA) dalam

bentuk Bank Deraf di atas nama LEMBAGA

PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
disertakan

sesalinan kad pengenalan penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran

4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No.

Fail :


KA-38-753-12/2017 di bahagian atas

sebelah kiri sampul surat berkenaan dan

dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30

pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang

berjaya kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh

jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 3436, Jalan Lagenda 12/6 Taman Lagenda, Padang Serai, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate