Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 347 JALAN KEMBOJA 25 BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH - RM98,415

94 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 120.8 METER PERSEGI/ 1,300.28 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO. 347, JALAN KEMBOJA 25, BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM98,415
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 29-10-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-664-10/2018
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, NO. 347 JALAN KEMBOJA 25 BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 347 JALAN KEMBOJA 25 BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 347 JALAN KEMBOJA 25 BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH Picture


Hartanah Lelongan ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Teres Satu
Tingkat (Lot Tengah) ,
terletak dalam
Kawasan Bandar Amanjaya (ZON KEMBOJA),
dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan'
yang dikenali sebagai PT 1702, H.S.(D) 118614, Bandar Amanjaya, Daerah Kuala Muda, Negeri
Kedah Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 120.8
Meter Persegi (1,300.28 Kaki Persegi)
dan
mempunyai Keluasan Lantai Kasar Bangunan lebih kurang 77.1 Meter Persegi (830 Kaki
Persegi)
. Hartanah Lelongan ini beralamat No. 347, Jalan Kemboja 25, Bandar Amanjaya, (Zon Kemboja), 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Hartanah
ini adalah merupakan Hartanah di bawah Pegangan
Selama-lamanya (Freehold).HARGA RIZAB :RM98,415.00(RINGGIT MALAYSIA : SEMBILAN PULUH LAPAN RIBU
EMPAT RATUS LIMA BELAS SAHAJA)Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM98,415.00 (Ringgit Malaysia : SEMBILAN PULUH
LAPAN RIBU EMPAT RATUS LIMA BELAS SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat
Jualan
yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10%
daripada harga rizab iaitu RM9,841.50
(Ringgit Malaysia : SEMBILAN RIBU LAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU DAN SEN LIMA
PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama LEMBAGA
PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49,
Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli
Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : KA-38-664-10/2018
di bahagian atas sebelah kiri sampul surat
berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI
LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam
9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang
Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari
dari tarikh jualan.Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, NO. 347 JALAN KEMBOJA 25 BANDAR AMANJAYA (ZON KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate