Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 45 Lorong Jati 69-D Taman Bandar Baru, Sg. Lalang, Bedong, Kedah - RM57,600

278 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 METER PERSEGI/ 1,194.79 KAKI PERSEGI
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 45, Lorong Jati 69-D, Taman Bandar Baru, Sg. Lalang, 08100 Bedong, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM57,600
Bank: AFFIN BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 17-04-2017 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-33-2006
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, No. 45 Lorong Jati 69-D Taman Bandar Baru, Sg. Lalang, Bedong, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 45 Lorong Jati 69-D Taman Bandar Baru, Sg. Lalang, Bedong, Kedah Picture


Hartanah ini adalah Rumah Teres Kos Rendah Satu Tingkat (Lot
Tengah)
yang dibina
di atas tanah bersyarat ‘bangunan’ dan
dikenali sebagai GRN 79096, Lot
12812, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman .
Hartanah
ini mempunyai keluasan tanah lebih kurang 111
meter persegi (1,194.79 kaki persegi)
. Hartanah ini terletak di dalam
kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman Bandar Baru beralamat No. 45, Lorong Jati 69-D, Taman Bandar Baru, Sungai Lalang,
08100 Bedong, Kedah Darul Aman.
Hartanah
ini adalah merupakan tanah pegangan Selama-lamanya
dan di peruntukkan Untuk Orang Melayu.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak
RM57,600.00 (RINGGIT MALAYSIA :
LIMA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS SAHAJA)
dan kepada syarat-syarat jualan
yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada
harga rizab iaitu RM5,760.00 (RINGGIT
MALAYSIA : LIMA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Draf di atas nama AFFIN BANK BERHAD dimasukkan
ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang
berjaya kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh
jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No. 45 Lorong Jati 69-D Taman Bandar Baru, Sg. Lalang, Bedong, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate