Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 509 LORONG AMAN PERWIRA 1/19 TAMAN AMAN PERWIRA, KUALA KETIL, BALING, KEDAH - RM135,000

243 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 121 METER PERSEGI/ 1302 KAKI PERSEGI
Daerah: Baling
Alamat / Lokasi: NO. 509, LORONG AMAN PERWIRA 1/19, TAMAN AMAN PERWIRA, KUALA KETIL, 09300 BALING, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM135,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 11-09-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-205-03-2019
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, NO. 509 LORONG AMAN PERWIRA 1/19 TAMAN AMAN PERWIRA, KUALA KETIL, BALING, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 509 LORONG AMAN PERWIRA 1/19 TAMAN AMAN PERWIRA, KUALA KETIL, BALING, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 509 LORONG AMAN PERWIRA 1/19 TAMAN AMAN PERWIRA, KUALA KETIL, BALING, KEDAH Picture


Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah
Teres
Satu Tingkat (Lot Tengah) yang terletak dalam Mukim Tawar yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan'
yang dikenali sebagai PT
7196
, H.S.(D) 5751, Daerah Baling, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 121 meter persegi (1,302 kaki persegi) dan
mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih
kurang 87.92 Meter Persegi (946.36 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan ini beralamat No. 509, Lorong Aman Perwira 1/19, Taman Aman Perwira, 09300 Kuala
Ketil, Baling,
Kedah Darul Aman. Hartanah ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya. Ianya merupakan Lot Untuk Orang Melayu sahaja.

HARGA RIZAB :RM135,000.00(RINGGIT MALAYSIA : SATU RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut akan
dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM135,000.00 (Ringgit Malaysia : SATU RATUS TIGA
PULUH LIMA
RIBU SAHAJA) dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan. Penawar yang
berminat hendaklah mendepositkan 10%
daripada harga rizab
iaitu RM13,500.00 (Ringgit Malaysia : TIGA BELAS RIBU LIMA
RATUS
SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama LEMBAGA
PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
disertakan sesalinan kad
pengenalan penawar (untuk pembeli individu)
@ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah
(untuk pembeli Syarikat)
dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci
x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail : KA-38-205-03/2019 di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah
sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki
Wang Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif
dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120)
hari
dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, NO. 509 LORONG AMAN PERWIRA 1/19 TAMAN AMAN PERWIRA, KUALA KETIL, BALING, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate