Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 51 TAMAN BERSATU, PULAI, BALING, KEDAH - RM90,000

987 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 129.9714 METER PERSEGI/ 1,399 KAKI PERSEGI
Daerah: Baling
Alamat / Lokasi: NO. 51, TAMAN BERSATU, PULAI, 09100 BALING, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM90,000
Bank: Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Tarikh Lelong: 11-07-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-241-04/2018
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, NO. 51  TAMAN BERSATU, PULAI, BALING, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 51  TAMAN BERSATU, PULAI, BALING, KEDAH Picture


Hartanah ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Teres Satu
Tingkat Kos Sederhana (Lot Tengah)
yang
dibina di atas tanah bersyarat ‘bangunan‘
untuk kediaman yang dikenali sebagai PT
3178, HSD 2409, Pekan Pulai, Daerah Baling, Negeri Kedah Darul Aman
dan mempunyai
keluasan tanah lebih kurang
129.9714 Meter
Persegi/ 1,399 Kaki Persegi
. Hartanah ini
terletak di dalam kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman Bersatu yang beralamat di No. 51, Taman Bersatu, Pulai 09100 Baling, Kedah Darul Aman. Hartanah
ini adalah merupakan tanah pegangan Selama-lamanya dan diperuntukkan untuk orang melayu sahaja.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga
rizab iaitu sebanyak
RM90,000.00(RINGGIT
MALAYSIA
: SEMBILAN PULUH RIBU SAHAJA)
dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat
hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM9,000.00 (Ringgit Malaysia : SEMBILAN RIBU SAHAJA) dalam bentuk
Bank Deraf di atas nama BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran
4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No.
Fail :
KA-38-241-04/2008 di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang
belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh
seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, NO. 51 TAMAN BERSATU, PULAI, BALING, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate