Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No. 8 Jalan Seri Baiduri 1 Taman Seri Baiduri, Sungai Petani, Kedah - RM110,000

728 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi/ 1,399 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. 8, Jalan Seri Baiduri 1, Taman Seri Baiduri, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM110,000
Bank: AFFIN BANK BERHAD
Tarikh Lelong: 17-02-2020 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-216-2010
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No. 8 Jalan Seri Baiduri 1 Taman Seri Baiduri, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 8 Jalan Seri Baiduri 1 Taman Seri Baiduri, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No. 8 Jalan Seri Baiduri 1 Taman Seri Baiduri, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah Lelongan ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Teres Satu Tingkat
(Lot Tengah),
terletak di Taman Seri Baiduri, dibina di atas
tanah bersyarat ‘Bangunan' yang
dikenali sebagai Lot
23233 (dahulunya dikenali sebagai PT 21747)
, GM
7263 (dahulunya dikenali sebagai H.S.(M) 555),
Bandar Sungai Petani (dahulunya dikenali sebagai Mukim
Sungai Pasir)
,
Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 130
Meter Persegi (1,399 Kaki Persegi)
dan
mempunyai Keluasan Lantai Kasar Bangunan lebih
kurang 89.18 Meter Persegi (960 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan ini beralamat No. 8, Jalan Seri Baiduri 1, Taman Seri Baiduri, 08000 Sungai Petani, Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan Hartanah di bawah Pegangan Selama-lamanya.

HARGA RIZAB :RM110,000.00(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS SEPULUH RIBU SAHAJA)


Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada Satu
Harga Rizab
iaitu sebanyak
RM110,000.00 (Ringgit Malaysia : SERATUS SEPULUH
RIBU SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab
iaitu RM11,000.00 (Ringgit Malaysia : SEBELAS
RIBU SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama AFFIN BANK BRHAD disertakan sesalinan kad pengenalan penawar
(untuk pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta
Resolusi Pengarah (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat
berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail : 38-216-2010 di bahagian atas sebelah
kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh
penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan
Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No. 8 Jalan Seri Baiduri 1 Taman Seri Baiduri, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate