Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO. 927 JALAN SERI BAYU 2/24 TAMAN SERI BAYU, SUNGAI LALANG, KEDAH - RM72,900

767 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 102 Meter Persegi/ 1,098 Kaki Persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO. 927, JALAN SERI BAYU 2/24, TAMAN SERI BAYU, 08100 SUNGAI LALANG, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM72,900
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 19-06-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-575-10/2016
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, NO. 927 JALAN SERI BAYU 2/24 TAMAN SERI BAYU, SUNGAI LALANG, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 927 JALAN SERI BAYU 2/24 TAMAN SERI BAYU, SUNGAI LALANG, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO. 927 JALAN SERI BAYU 2/24 TAMAN SERI BAYU, SUNGAI LALANG, KEDAH Picture


Hartanah ini adalah


merupakan Sebuah Rumah Teres Satu


Tingkat (Lot Tengah)
yang dibina di


atas tanah bersyarat ‘bangunan‘


untuk kediaman yang dikenali sebagai Lot


68044 (dahulunya dikenali sebagai PT 75151), GRN 151262 (dahulunya dikenali


sebagai H.S(D) 26302), Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah


Darul Aman
dan mempunyai


keluasan tanah lebih kurang
102 Meter Persegi/


1,098 Kaki Persegi
. Hartanah ini


terletak di dalam kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman Seri Bayu yang beralamat di No. 927, Jalan Seri Bayu 2/24, Taman Seri Bayu, 08100 Sungai Lalang, Kedah


Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan tanah pegangan Selama-lamanya dan diperuntukkan Untuk Orang Melayu sahaja.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga


rizab iaitu sebanyak


RM72,900.00(RINGGIT


MALAYSIA
: TUJUH PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS SAHAJA)


dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat


hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM7,290.00 (RINGGIT MALAYSIA : TUJUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SAHAJA)


dalam bentuk Bank Deraf di atas nama


LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
disertakan


sesalinan kad pengenalan penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran


4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No.


Fail :38-575-10/2016 di bahagian atas sebelah kiri


sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke


dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30


pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang


berjaya kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh


jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, NO. 927 JALAN SERI BAYU 2/24 TAMAN SERI BAYU, SUNGAI LALANG, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate