24 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130sq. metres (1,399 sq. feet)
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No. C-93, Jalan Permai Bistari 8, Taman Permai Bistari, 08100 Bedong, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM72,900
Bank: MALAYAN BANKING BERHAD
Tarikh Lelong: 22-03-2018 Waktu: 09:00 AM

Nombor Rujukan: 38-236-04/2014
Contact name: Tanasegaran
Telefon: 0164276601BUTIR-BUTIR HAKMILIK

No. Hakmilik : GRN 48140 (dahulunya
dikenali sebagai H.S. (D) 9868)No. Lot : 35008 (dahulunya dikenali sebagai PT
62647)Mukim/Daerah/ Negeri : Mukim Sungai Petani/ Daerah Kuala muda / Negeri Kedah Darul AmanKeluasan Tanah : 130sq. metres (1,399 sq. feet)Kategori Kegunaan Tanah : “Bangunan”Cukai Tahunan :
RM 40.00Pemilik Berdaftar
: CHITARAH A/P MANIAM (No. K/P: 770416-02-5414)
MANIAM
A/L ARUMUGAM ( No. K/P:
501212-02-5185)Bebanan :
Dicagarkan kepada Mayban
Finance Berhad, melalui Presn No.
27369/2002,
Suratkuasa Wakil: 162/2000, didaftar
pada 13th November 2002.Syarat-Syarat Nyata : RUMAH TERES
Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah digunakan sebagai
tapak untuk satu bagunan kediaman sahaja.Alamat
Hartanah : No. C-93, Jalan Permai
Bistari 8, Taman Permai Bistari, Sungai Lalang,
08100 Bedong, Kedah Darul Aman.Kawasan Rizab : Tiada

LOKASI
DAN PERIHAL HARTANAH

Hartanah
tersebut terletak di Taman Permai Bistari, Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah tersebut terletak 2 dari Pekan Bedong – Sungai Lalang dan 13.0 kilometer
daripada Bandar Sungai Petani.HARGA
RIZABHartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada
satu harga rizab sebanyak RM 72,900.00
(RINGGIT MALAYSIA : (
TUJUH PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS SAHAJA)
dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat
hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di
atas nama Malayan Banking Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki
wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.
Contact Tanasegaran
" Teres 1 Tingkat, No. C-93 Jalan Permai Bistari 8 Taman Permai Bistari, Bedong, Kedah "

Phone: 0164276601

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate