Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO.100 LORONG 4, TAMAN CEMPAKA (TELOI KIRI), SUNGAI PETANI, KEDAH - RM75,600

327 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 281 METER PERSEGI (3,025 KAKI PERSEGI)
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO.100, LORONG 4, , TAMAN CEMPAKA (TELOI KIRI), 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM75,600
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 07-08-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-274-05/2017
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084

Teres 1 Tingkat, NO.100 LORONG 4,  TAMAN CEMPAKA (TELOI KIRI), SUNGAI PETANI, KEDAH Picture


PERIHAL HARTANAH :-

Hartanah ini adalah Rumah Teres Kos Rendah Satu Tingkat (Lot
Hujung)
yang dibina di atas tanah bersyarat ‘bangunan’ dan dikenali sebagai GRN 81904
(dahulunya dikenali sebagai H.S.(D) 2451/89)
, Lot 3493 (dahulunya dikenali sebagai PT 190),
Pekan Bukit Selambau, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman
dan mempunyai
keluasan tanah lebih kurang 281 meter
persegi (3,025 kaki persegi)
. Hartanah ini terletak di dalam
kawasan perumahan yang dikenali sebagai
Taman Cempaka [Teloi Kiri]
yang beralamat
di No. 100, Lorong 4,
Taman Cempaka [Teloi Kiri], 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini
adalah merupakan tanah pegangan Selama-lamanya
dan di dalam Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :RM75,600.00(RINGGIT MALAYSIA : TUJUH PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS SAHAJA)

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM75,600.00
(Ringgit Malaysia : TUJUH PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS SAHAJA)
dan
kepada Syarat-Syarat Jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat
hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM7,560.00 (Ringgit Malaysia : TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama
LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
disertakan sesalinan kad pengenalan
penawar (untuk pembeli individu) @ Borang 49, Memorandum dan Artikel Syarikat
serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul
surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No. Fail : 38-274-05/2017 di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum
jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki
Wang Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif
dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120)
hari
dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, NO.100 LORONG 4, TAMAN CEMPAKA (TELOI KIRI), SUNGAI PETANI, KEDAH "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate