Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No.1192 Lorong Ria Mesra 38 Taman Ria Mesra II, Gurun, Kedah - RM65,000

808 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 meter persegi/ 1,195 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No.1192, Lorong Ria Mesra 38, Taman Ria Mesra II, 08300 Gurun, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM65,000
Bank: Bank Islam Malaysia Berhad
Tarikh Lelong: 05-03-2018 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-632-11/2017
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No.1192 Lorong Ria Mesra 38 Taman Ria Mesra II, Gurun, Kedah  PictureTeres 1 Tingkat, No.1192 Lorong Ria Mesra 38 Taman Ria Mesra II, Gurun, Kedah  PictureTeres 1 Tingkat, No.1192 Lorong Ria Mesra 38 Taman Ria Mesra II, Gurun, Kedah  Picture


SYARAT
NYATA : Tanah
yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah
digunakan sebagai tapak satu bangunan
untuk kediaman(Rumah
Teres Kos Rendah) sahajaSEKATAN KEPENTINGAN : TiadaBEBANAN : Gadaian menjamin
wang pokok.Digadaikan kepada BANK ISLAM MALAYSIABERRHAD, No. sykt :98127-Xmengikut Perserahan No : 19691/2008,Didaftarkan pada : 27 Ogos, 2008ENDOSAN : Tiada

NOTA :Bakal
pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi diPejabat Tanah dan memeriksa semua
tanggungan, bebanan serta mengenal pastidengan tepat hartanah tersebut sebelum
jualan lelong dijalankan.

LOKASI
DAN PERIHAL HARTANAH :-

Hartanah ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Teres Satu
Tingkat Kos Rendah (Lot Tengah)
yang
dibina di atas tanah bersyarat ‘bangunan‘
untuk kediaman yang dikenali sebagai Lot
No. 2787 Seksyen 7 (dahulunya dikenali sebagai PT 8641), GRN 163072 (dahulunya
dikenali sebagai H.S.(D) 70269), Bandar Gurun,
Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan lantai kasar lebih kurang 56
Meter Persegi / 600 Kaki Persegi
. Hartanah ini terletak
di dalam kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman Ria Mesra II yang beralamat di No. 1192, Lorong Ria Mesra 38, Taman Ria Mesra II, 08300 Gurun, Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan tanah pegangan Selama-lamanya.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga
rizab iaitu sebanyak
RM65,000.00(RINGGIT
MALAYSIA
: ENAM PULUH LIMA RIBU SAHAJA)
dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat
hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM6,500.00 (RINGGIT MALAYSIA : ENAM RIBU LIMA RATUS SAHAJA) dalam
bentuk Bank Deraf di atas nama BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran
4 inci x 9 inci dengan mencatatkan No.
Fail :
KA-38-632-11/2017 di bahagian atas
sebelah kiri sampul surat berkenaan dan
dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30
pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang
berjaya kepada Plaintif dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh
jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No.1192 Lorong Ria Mesra 38 Taman Ria Mesra II, Gurun, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate