Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No.276 B Jalan Lembah Merbok 2/7 Taman Lembah Merbok, Merbok, Kedah - RM99,000

296 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 130 meter persegi / (1,400 kaki persegi)
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No.276 B, Jalan Lembah Merbok 2/7, Taman Lembah Merbok, 08400 Merbok, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Rizab Melayu
Sekatan: Lot Orang Melayu
Harga Rizab: RM99,000
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 24-01-2022 Waktu: 09:00 AM

Nombor Rujukan: 38-168-04/2017
Contact name: Nor Hashimah Abd Manap
Telefon: 0124550084Hartanah Lelongan ini adalah merupakan Sebuah Rumah
Teres
Setingkat (Unit Tengah) yang terletak dalam Bandar Merbuk
yang dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan'
yang dikenali sebagai Lot
170 Seksyen 5 (Dahulunya dikenali sebagai
PT 170 ), GRN
169966 (Dahulunya dikenali sebagai
H.S.(D) 99150), Bandar Merbuk, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman. Hartanah ini mempunyai Keluasan
Tanah
lebih kurang 130 meter persegi (1,400 kaki persegi) dan
mempunyai Keluasan Kasar Bangunan lebih
kurang 77.11 Meter Persegi (830 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan ini beralamat No. 276 B, Jalan Lembah Merbok 2/7, Taman Lembah Merbok, 08400 Merbok, Kedah Darul Aman. Hartanah ini adalah
merupakan Pegangan Selama-lamanya.
Ianya terletak di Kawasan Rezab Melayu.


HARGA RIZAB :RM99,000.00(RINGGIT MALAYSIA : SEMBILAN PULUH SEMBILAN
RIBU SAHAJA)

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk kepada
Satu Harga Rizab
iaitu sebanyak RM99,000.00 (Ringgit
Malaysia :
SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU
SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM9,900.00 (Ringgit Malaysia : SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM disertakan
sesalinan kad pengenalan penawar (untuk
pembeli individu)
@ Borang 49,
Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli
Syarikat)
dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : 38-168-04-/2017 di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang Belian hendaklah dibayar oleh
penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Nor Hashimah Abd Manap
" Teres 1 Tingkat, No.276 B Jalan Lembah Merbok 2/7 Taman Lembah Merbok, Merbok, Kedah "

Phone: 0124550084

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate