Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, NO.333 JALAN KEMBOJA 25 BANDAR AMANJAYA (KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH - RM115,200

223 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 120.8 METER PERSEGI (1,300.28 KAKI PERSEGI)
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: NO.333, JALAN KEMBOJA 25, BANDAR AMANJAYA (KEMBOJA), 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM115,200
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 11-09-2019 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: KA-38-145-02-2019
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, NO.333 JALAN KEMBOJA 25 BANDAR AMANJAYA (KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH PictureTeres 1 Tingkat, NO.333 JALAN KEMBOJA 25 BANDAR AMANJAYA (KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH Picture


Hartanah Lelongan ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Teres Setingkat, terletak dalam Kawasan Bandar Amanjaya (KEMBOJA), dibina di atas tanah bersyarat ‘Bangunan' yang dikenali sebagai PT
1688
, H.S.(D) 118600, Bandar Amanjaya, Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah
Darul Aman.
Hartanah ini mempunyai Keluasan Tanah lebih
kurang 120.8
Meter Persegi (1,300.28 Kaki Persegi)
dan mempunyai Keluasan Lantai Kasar Bangunan lebih
kurang 77.1 Meter Persegi (830 Kaki Persegi). Hartanah Lelongan ini beralamat No. 333, Jalan Kemboja 25, Bandar Amanjaya, (Kemboja), 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. Hartanah
ini adalah merupakan Pegangan Selama-lamanya.HARGA RIZAB :RM115,200.00(RINGGIT MALAYSIA : SERATUS LIMA BELAS RIBU DUA
RATUS SAHAJA)Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada Satu
Harga Rizab
iaitu sebanyak
RM115,200.00 (Ringgit Malaysia : SERATUS LIMA
BELAS RIBU DUA RATUS SAHAJA)
dan kepada Syarat-Syarat Jualan yang
dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga
rizab iaitu RM11,520.00 (Ringgit
Malaysia : SEBELAS RIBU LIMA RATUS DUA PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf
di atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM disertakan sesalinan kad pengenalan penawar (untuk pembeli individu) @ Borang
49, Memorandum dan Artikel Syarikat serta Resolusi Pengarah (untuk pembeli
Syarikat) dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : KA-38-145-02/2019
di bahagian atas sebelah kiri sampul surat
berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI
LELONGAN yang disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam
9.30 pagi pada hari lelongan. Baki Wang
Belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam
tempoh Seratus Dua Puluh (120) hari
dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, NO.333 JALAN KEMBOJA 25 BANDAR AMANJAYA (KEMBOJA), SUNGAI PETANI, KEDAH "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate