Lelongan Lepas (Past Auction)

Lelongan ini telah berlalu, maklumat ini dipaparkan sebagai rujukan semata-mata.

Teres 1 Tingkat, No.37, Lorong Jati 34/B Taman Bandar Baru, Sg. Lalang, Sungai Petani, Kedah - RM31,500

237 times displayed

Tempat Lelongan: Mahkamah Kedah
Jenis Hartanah: Teres 1 Tingkat
Keluasan: 111 meter persegi/ 1,195 kaki persegi
Daerah: Kuala Muda
Alamat / Lokasi: No.37,, Lorong Jati 34/B, Taman Bandar Baru, Sg. Lalang, 08000 Sungai Petani, Kedah
Jenis Pegangan: Pegangan Selama-lamanya
Kawasan Rizab: Tiada
Sekatan: Tiada
Harga Rizab: RM31,500
Bank: LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
Tarikh Lelong: 20-11-2017 Waktu: 10:30 AM

Nombor Rujukan: 38-680-12/2016
Contact name: Che Had bin Dhali
Telefon: 0194416988

Teres 1 Tingkat, No.37, Lorong Jati 34/B Taman Bandar Baru, Sg. Lalang, Sungai Petani, Kedah PictureTeres 1 Tingkat, No.37, Lorong Jati 34/B Taman Bandar Baru, Sg. Lalang, Sungai Petani, Kedah Picture


Hartanah ini adalah
merupakan Sebuah Rumah Teres Kos Rendah
Satu Tingkat (Lot Tengah)
yang dibina di atas tanah bersyarat ‘bangunan‘ untuk kediaman yang dikenali
sebagai Lot 11834 (Dahulu
dikenali sebagai PT 1905), GRN 80870 (Dahulu dikenali sebagai H.S.(D) 2634/86), Bandar Sungai Petani,
Daerah Kuala Muda, Negeri Kedah Darul Aman
dan mempunyai keluasan tanah lebih kurang 111 Meter Persegi / 1,195 Kaki Persegi. Hartanah ini terletak di dalam
kawasan perumahan yang dikenali sebagai Taman
Bandar Baru, Sungai Lalang yang beralamat di No. 37, Lorong Jati 34/B, Taman Bandar Baru Sungai Lalang, 08000
Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Hartanah ini adalah merupakan tanah
pegangan Selama-lamanya dan berada
di Luar Kawasan Simpanan Melayu.

HARGA RIZAB :-

Hartanah tersebut
akan dijual tertakluk
kepada satu harga
rizab iaitu sebanyak
RM31,500.00(RINGGIT
MALAYSIA
: TIGA PULUH SATU RIBU LIMA
RATUS SAHAJA
) dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar
yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab iaitu RM3,150.00 (Ringgit Malaysia : TIGA RIBU
SERATUS LIMA PULUH SAHAJA)
dalam bentuk Bank Deraf di atas nama LEMBAGA
PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM
disertakan sesalinan kad pengenalan
penawar dan dimasukkan ke dalam sampul surat berukuran 4 inci x 9 inci dengan
mencatatkan No. Fail : 38-680-12/2016 di
bahagian atas sebelah kiri sampul surat berkenaan dan dimasukkan ke dalam PETI LELONGAN yang
disediakan oleh Pihak Mahkamah sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian
hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh
seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Contact Che Had bin Dhali
" Teres 1 Tingkat, No.37, Lorong Jati 34/B Taman Bandar Baru, Sg. Lalang, Sungai Petani, Kedah "

Phone: 0194416988

Your Name*:

Email*:

Message*:
Reminder email with links to edit and deactivate